Vi forskar på: EU, EØS og Europa

Internasjonalisering, internasjonale relasjonar, internasjonal rett og internasjonale domstolar er viktige stikkord i forskinga ved fakultetet. EU, EØS og Europa står naturleg nok særskilt i fokus.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Andre områder i fakultetet si forsking knytta til EU, EØS og Europa er institusjonar, prosedyrar, prinsipp og rettskildespørsmål i EU- og EØS-rett. Det er også EU- og EØS-retten sine "fire fridomar", spørsmål i berøringsfeltet mellom EØS-retten og norsk rett, Schengen, grensekontroll, reguleringa av marknadene, konkurranse, internasjonal privatrett, europeisk selskapsrett, europarett og folkerett.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

 

Emneord: Internasjonal privatrett, internasjonal strafferett, Arbeidsrett, Europarett, Folkerett, Selskapsrett, Menneskerettigheter, Europarett, EØS-rett, Markedsrett, Konkurranserett
Publisert 15. feb. 2011 11:07 - Sist endra 21. apr. 2017 11:55