Vi forskar på: Familie og arverett

Problemstillinger knyttet til familierett og arverett er tema for vår forskning.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det økonomiske rettsforholdet mellom ektefellar/sambuarar medan dei bur saman samt ved samlivsbrot er sentrale spørsmål i familieretten. Det same gjeld rettsforholdet mellom born og foreldre. Tema for vår arverettslege forsking er problemstillingar knytta til arv og testamente.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Familie- og arverett, Barnerett
Publisert 14. feb. 2011 09:35 - Sist endra 8. mars 2018 21:43