Vi forskar på: Folkerett

Folkerett handlar i første rekke om rettstilhøva mellom sjølvstendige statar, men handlar også om rettstilhøva mellom enkeltindivid og statar, og internasjonale organisasjoners rett.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

 

Emneord: Folkerett, Flyktningerett, Likestilling, Kvinnerett, Menneskerettigheter, Petroleumsrett, Sjørett, Europarett, Miljørett, International Law
Publisert 28. feb. 2011 11:20 - Sist endra 19. jan. 2018 15:26