Vi forskar på: Grunnlova

Noreg har ein konstitusjon basert på Den norske Grunnlov, og er eit konstitusjonelt demokrati.

Den norske Grunnloven av 1814 vart utforma av Riksforsamlinga på Eidsvoll, og underskriven og datert den 17. mai. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Ein konstitusjon er eit sett reglar som definerer grunnleggjande prinsipp for ein stat. Konstitusjonelle studier er eit av fakultetets satsingsområde innan forsking. Hovedfokuset er mellom anna forholdet mellom rett og demokrati, forholdet mellom rettslege og politiske institusjonar, politisk ansvar ved fragmenteringen av forvaltningsapparatet, samt rettsleg og annan kontroll med forvaltninga.

Forskergruppa Rett,samfunn og historisk endring forskar mellom anna på 1814-grunnlovene (17/5 og 4/11) sin nasjonale og internasjonale karakter og bakgrunn, både forfatningsteoretisk og historisk-kontekstuelt.

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

 

Emneord: Demokrati, Konstitusjonell rett, Grunnloven
Publisert 2. mars 2011 11:31 - Sist endra 21. apr. 2017 09:14