Vi forskar på: Handel og finansiering

Fakultetet sin forsking på handel og finansiering spenner over eit vidt felt, i frå studier av transnasjonale selskap i ein global økonomi, til den rettslege reguleringa av nasjonale så vel som transnasjonale selskap. Tredjemannsvern, internasjonalisering og bærekraftigheit er viktige område i forskinga.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Konkurranserett, Kontraktsrett, Selskapsrett, Tredjemannsvern
Publisert 23. mars 2011 11:21 - Sist endra 22. des. 2017 08:53