Vi forskar på: Internasjonal rett

Fokusområde for forskinga er internasjonaliseringa av jussen, studier av internasjonale rettslege prosessar og studier av korleis rettslege mekanismar verkar over landegrenser.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Internasjonal privatrett, folkeretten og studier av rettstilhøva mellom statar, statar og individ og statar og organisasjonar står også sentralt.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

 

Emneord: Folkerett, Internasjonal privatrett, Menneskerettigheter, internasjonal strafferett
Publisert 28. feb. 2011 09:50 - Sist endra 21. apr. 2017 11:56