Vi forskar på: Internasjonale relasjonar

Fokusområde for forskinga er internasjonaliseringa av jussen, studier av internasjonale rettslege prosessar og studier av korleis rettslege mekanismar verkar over landegrenser.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Folkeretten og studier av rettsforholda mellom statar m.m. står også sentralt, samt forsking på sjørett og petroleumsrett i ein internasjonal kontekst.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Europarett, Folkerett, Menneskerettigheter, Miljørett, Sjørett, Petroleumsrett
Publisert 28. feb. 2011 09:45 - Sist endra 8. des. 2017 10:45