Vi forskar på: Klima og miljø

Den juridiske forskinga på klima og miljø ved fakultetet strekkjer seg frå miljørett og naturressursrett til petroleumsrett og tingsrett.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Et hovedfokus innan faget miljørett er den raske og omfattande utviklinga av den internasjonale miljøretten og EUs miljørett, som har stor betyding også for norsk miljøpolitikk og miljørett.

Forskinga på naturressursrett fokuserar på rettsreglane for forvaltinga av naturressursar samt på komplekse problemstillingar som klimautfordingane.

Forskinga innan petroleumsrett ser på alle rettsspørsmål knytta til norsk petroleumsverksemd.

Innan tingsrett ser forskarane mellom anna på allmenningsretten og ulike formar for eige av naturressursar, samt "formuerettsleggjeringa" av naturressursforvaltinga.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Energirett, Tingsrett, Petroleumsrett, Miljørett, Menneskerettigheter, Selskapsrett
Publisert 1. feb. 2011 09:31 - Sist endra 4. jan. 2017 13:50