Vi forskar på: Kontraktar og avtalar

Reglande for å inngå avtalar, innhaldet i yteplikter knytta til kontraktar og verknader av mishald er sentrale problemstillingar i vår forsking.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I sivilprosessen står tvistemålsloven sentralt, dvs. reglane om rettargangen i sivile saker (tvistemål). Tvistemål og tvistemålsloven er uløyseleg knytta til forskinga på kontraktar og avtalar.

Forskingsområde

Forskningsprosjekter

Forskargrupper

Emneord: Kontraktsrett, Sivilprosess, Sjøforsikringsrett
Publisert 23. mars 2011 12:05 - Sist endra 22. feb. 2016 12:47