Vi forskar på: Næringsliv, marknad og konkurranse

Vi forskar på marknad, næring og konkurranse nasjonalt og internasjonalt ved fleire miljø og på tvers av fagområde. Forskinga på marknad, innovasjon og juridiske aspekter av teknologi er også eit av satsingsområda ved fakultetet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Energirett, Europarett, Kontraktsrett, Selskapsrett, Konkurranserett, Petroleumskontrakter, Sjørett, Sjøforsikringsrett
Publisert 14. mars 2011 11:14 - Sist endra 8. mars 2018 21:48