Vi forskar på: Menneskerettar

Forskinga på menneskerettar ved fakultetet dekker eit bredt spekter av tema og vinklingar, frå individ og grupper sine rettar, til statar sine forpliktingar på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Barnerett, Diskriminerings- og likestillingsrett, Folkerett, Kvinnerett, Menneskerettigheter
Publisert 7. mars 2011 10:51 - Sist endra 22. des. 2017 08:55