Vi forskar på: Minoritetar

Hørselshemma si stilling i rettspleia og krav om eigarrettar til land i Latin-Amerika er eksempel på problemstillinger frå vår forsking. Grunnleggjande rettsprinsipp som likheit og rettferd står sentralt i forskinga på minoritetar ved fakultetet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Forskingsområder

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

 

Emneord: Barnerett, Likestilling, Diskriminerings- og likestillingsrett, familierett, Kvinnerett, Menneskerettigheter
Publisert 15. apr. 2011 13:56 - Sist endra 4. juli 2017 09:39