Vi forskar på: Olje og gass

Rettsspørsmål knytt til norsk petroleumsverksemd, kontraktar som inngåast i alle ledd av verksemda og rettsreglar knytt til forskjellige energikjelder er blant temaene for vår forsking på olje og gass.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskningsområder

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Europarett, Petroleumsrett, Petroleumskontrakter, Naturressursrett
Publisert 8. mars 2011 11:19 - Sist endra 24. apr. 2017 08:37