Vi forskar på: Overvaking og personvern

Spørsmål knytt til samfunnstryggleik, rettstryggleik og førebygging av kriminalitet står sentralt i forskinga på overvaking ved fakultetet. Det er også spørsmål knytt til personvern og teknologiske nyvinningar.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskings- og satsingsområder

Forskningsprosjekter

 

Forskergrupper

 

Emneord: Menneskerettigheter, Rettsinformatikk, eForvaltning, rettssikkerhet, Overvåkning og personvern
Publisert 10. mars 2011 08:07 - Sist endra 4. juli 2017 09:40