Vi forskar på: Rettshistorie og rettsfilosofi

Rettshistorien tematiserer metodisk forholdet mellom rett og tid, og gjev bidrag til ei faghistorisk fundert forsking om rettslege endringsprosessar.

Rettsfilosofien studerer rettssystemet sine grunnbegrep og forholdet mellom rett og samfunn og rett og moral.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskingsområde

Forskingsprosjekter

Forskargrupper

 

Emneord: Rettshistorie, Allmenn rettsteori
Publisert 14. mars 2011 12:59 - Sist endra 22. des. 2017 08:55