Vi forskar på: Rettssosiologi

Rettens innverknad på samfunnet, samfunnet sin innverknad på retten og vekselverknader mellom retten og samfunnet er sentrale problem i rettssosiologisk forsking.

 

Foto: Colourbox.com

Rettssosiologi er ein vitskap med røter både i sosiologi og jus. Rettssosiologar skildrar og analyserar retten i samfunnet. Dei tek føre seg retten sine tilsikta og ikkje tilsikta verknader, og søkjer å skildra rettsreglar sine verknader og plass najonalt og internasjonalt.

Forskningsprosjekter

Forskargrupper

 

 

Publisert 10. des. 2010 09:16 - Sist endra 22. apr. 2016 08:40