Vi forskar på: Rettsstaten

Ein rettsstat er eit demokrati med eit rettssystem som bygger på prinsippa legalitet, rettstryggleik og maktfordeling, og som kviler på folket sin suverenitet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Rettsstaten er bunden og begrensa av rettsreglane gjeve av den lovgjevande makt som er vald av folket.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

 

Forskargrupper

 

Publisert 14. mars 2011 10:10 - Sist endra 21. apr. 2017 13:08