Vi forskar på: Skattar og avgifter

Rettsreglane om skattar og avgifter inneheld mange uavklarte problemstillingar som vi forskar på. Området er tett knytt til selskapsretten, som ser på den rettslege reguleringa av norske og transnasjonale selskap.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskinga er internasjonalt så vel som nasjonalt orientert.

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Europarett, Selskapsrett, Skatterett
Publisert 14. mars 2011 13:30 - Sist endra 8. mars 2018 21:56