Vi forskar på: Skipsfart

Sjøretten famnar om alle rettsområder som omhandlar skip. Problemstillingar knytta til sikkerheitsreguleringar av skip, og ulike kontraktstypar om bygging, reparasjon, drift og salg av skip, inngår i vår forsking.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Emneord: Sjøforsikringsrett, Sjørett, Sjøsikkerhet
Publisert 3. mai 2011 12:33 - Sist endra 25. aug. 2016 09:34