Vi forskar på: Utvikling

Utvikling er eit nøkkelord for forskinga innan fleire fagretningar ved fakultetet. Menneskerettar og utviklingsarbeid, og endringer i individet sin rettsstilling i eit globalt og pluralistisk sosialt, kulturelt og rettsleg landskap, er viktige problemstillingar i vår forsking.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskingsområde

Forskingsprosjekt

Forskargrupper

Emneord: Menneskerettigheter, Kvinnerett, Minoriteter
Publisert 3. mai 2011 11:05 - Sist endra 8. mars 2018 21:55