Vi forskar på: Helse og velferd

Pasientar og klientar sine rettar, trygderett, funksjonshemma si rettsstilling i samfunnet og forholdet mellom tvang og frivillighet m.m. er sentrale tema i vår forsking.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forskinga på velferdsrett fokuserer på rettsreglane som er av grunnleggjande betyding for den enkeltes livskvalitet og velferd.

Det vert forska på sosial vernerett, erstatningsrett, yrkesskadetrygda, folketrygda sin uførepensjon, erstatning ved personskader, pasientrettar, trygderettane sitt grunnlovsvern, tjenestepensjonar, samordning av trygdeytingar, rett til sosiale tenester m.m.

Det er også forska på den rettslege reguleringa av humant biologisk materiale.

Forskingsområde

Forskargrupper

 

Emneord: Velferdsrett, Trygderett, Erstatningsrett
Publisert 6. mai 2011 11:21 - Sist endra 20. feb. 2017 10:54