Nettsider med emneord «eforvaltning»

Publisert 2. sep. 2020 11:15
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Våren 2015 inngikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Senter for rettsinformatikk (SERI) et samarbeid om forskning vedrørende digitalisering av byggsektoren. Det ble i den forbindelse avtalt et forprosjekt for å kartlegge to nærmere bestemte problemområder («Kartleggingsprosjektet»). Forprosjektet skal legge grunnlag for å vurdere om og eventuelt hvordan videre forskning vedrørende digitalisering av bygningsretten bør legges opp.

2016-03, Dag Wiese Schartum og Cathrine Silju Eide[nid:461]

Omslag for CompLex 2015-02
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Bokens rettslige drøftelser er knyttet til sentrale spørsmål som vil være av interesse for enhver som ønsker å fordype seg i personopplysningsretten.

2015-02, Thomas Olsen

Omslag for CompLex 2011-06
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Dag Wiese Schartum - Legaldefinisjoner i nyere norske lover

Marius Raugstad, Ivar Berg-Jacobsen - Legaldefinisjoner og juridisk interoperabilitet i helsesektoren

2011-06, Dag Wiese Schartum, Marius Raugstad og Ivar Berg-Jacobsen

Omslag for CompLex 2011-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970 - 2010

2011-04, Anne Gunn B. Bekken

Omslag for CompLex 2011-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger - regulering og kontroll på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenser

2011-02, Herbjørn Andresen

Omslag for CompLex 2011-01
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Styring av den elektroniske forvaltning i Norge - en tilstandsrapport - en undersøkelse av departementenes vektlegging av samhandling og samarbeid i sin IT-styring

2011-01, Arild Jansen og Ivar Berg-Jacobsen

Omslag for CompLex 2010-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning - Resultater fra en spørreundersøkelse blant ansatte i offentlig forvaltning

2010-05, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2009-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Legal Issues regarding Whois Databases

2009-02, Dana Irina Cojocarasu

Omslag for CompLex 2008-08
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Rett og rimelighet i moralsk belysning - og andre grunnproblemer i norsk rettsliv

2008-08, Jens Petter Berg

Omslag for CompLex 2005-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Renessansen som unnfanget Corpus Iuris Civilis - Keiser Justinians gjenerobring av Romerriket

2005-01, Halvor Manshaus

Omslag for CompLex 2004-06
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Elektronisk dokumentfalsk

2004-06, Lars Christian Sunde

Omslag for CompLex 2002-05
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Administrasjon av radiofrekvensspekteret - Rettslige problemstillinger knyttet til telemyndighetens forvaltning av frekvensressursene

2002-05, Øyvind Haugen

Omslag for CompLex 1997-03
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Rettslige spørsmål i tilknytning til oppgaveregisteret

1997-03, Eiliv Berge Madssen

Omslag for CompLex 1997-02
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi - særlig om spesifikasjon av ytelsen, bruk av konsulenter og kriterier ved tildeling av kontrakt

1997-02, Camilla Sivesind Tokvam

Omslag for CompLex 1996-01
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Innsynsrett i elektronisk post og offentlig forvaltning

1996-01, Knut-Magnar Aanestad og Tormod S. Johansen

Omslag for CompLex 1995-06
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Public administration and information technology : compendium to the Erasmus course

1995-06, Jon Bing og Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 1994-10
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Skattemessig behandling av utgifter til anskaffelse av datamaskinprogrammer

- særlig om avskrivninger

1994-10, Gjert Melsom

Omslag for CompLex 1994-06
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Offentlige informasjonstjenester - Rettslige aspekter

1994-06, Jon Bing

Omslag for CompLex 1994-05
Publisert 5. feb. 2019 09:43

EØS, media og offentlighet

1994-05, Mads Andenæs, Rolf Høyer og Nils Risvand

Omslag for CompLex 1994-04
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Sykepenger og personvern

Noen problemstillinger knyttet til behandlingen av sykepengersaker i Infotrygd

1994-04, Mari Bø Haugstad

Omslag for CompLex 1994-03
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Elektronisk datautveksling i tollforvaltningen

Rettslige spørsmål knyttet til TVINN

1994-03, Rolf Riisnæs

Omslag for CompLex 1992-03
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Rettskilderegistre i helsedirektoratet

1992-03, Maria Strøm

Omslag for CompLex 1992-01
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Avskrivninger av mikrodatamaskiner med tilbehør

1992-01, Beate Heidenstrøm Hasseltvedt

Omslag for CompLex 1991-07
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Lovdata - Historie, lov- og forskriftsystem

1991-07, Morten Daae