Nettsider med emneord «opphavsrett»

Omslag for CompLex 2014-02
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Broken Copyright : a digital copyright exchange as a solution to copyright infringement

2014-02, Marius Røe Nåvik

Omslag for CompLex 2013-04
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Linn Catrine Sjølund: Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidssøkers personvern

Ingrid Ellingsen Gran: Yttergrensene for vederlagsretten ved offentlig fremføring av lydopptak

2013-04, Linn Catrine Sjølund og Ingrid Ellingsen Gran

Omslag for CompLex 2011-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970 - 2010

2011-04, Anne Gunn B. Bekken

Omslag for CompLex 2009-01
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Åpen programvare - noen rettslige problemstillinger

2009-01, Odd Randgaard Kleiva

Omslag for CompLex 2005-07
Publisert 5. feb. 2019 09:48

En analyse av rekkevidden av gjensidighetsvilkår i åpne programvarelisenser i norsk rett

2005-07, Torgeir Kielland

Omslag for CompLex 2005-06
Publisert 5. feb. 2019 09:47

DRM og demokrati - argumentasjoner, rettferdiggjøringer og strategier bak endringen av åndsverksloven 2003-2005

2005-06, Jan Frode Haugseth

Omslag for CompLex 2005-05
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Digital Rights Management - promises, problems and alternative solutions

2005-05, Kristian Syversen

Omslag for CompLex 2005-04
Publisert 5. feb. 2019 09:47

 "The answer to the machine is in the machine" and other collected writings

2005-04, Charles Clark

Omslag for CompLex 2002-03
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler - innstilling fra et utvalg oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 31 januar 2000. Avgitt til Universistets- og høgskolerådet i oktober 2001.

2002-03

Omslag for CompLex 2002-02
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Bjarte Aambø - Opphavsrettslige rettsmangler - tredjemannens rettigheter til åndsverk som rettsmangel

Erlend Ringnes Efskind - Skjermbildets rettslige natur - Rekkevidden av visningsretten etter åndsverkloven § 20 ved skjermutlesning av billedkunstverk, fotografiske verk, fotografiske bilder og litterære tekster

2002-02, Bjarte Aambø og Erlend Ringnes Efskind

Omslag for CompLex 2000-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Klassikervernet i norsk åndsrett

2000-01, Anne Beth Lange

Omslag for CompLex 1997-11
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Rettslig vern av databaser : med Det norske meteorologisk institutts databaser som eksempler

1997-11, Harald Chr. Bjelke

Omslag for CompLex 1997-01
Publisert 5. feb. 2019 09:43

Eksemplarfremstilling av litterære verk til privat bruk - en fremstilling av åndsverkloven § 12 første ledd anvendt på litterære verk, samt en legislativ vurdering av digital eksemplarfremstilling til privatbruk

1997-01, Therese Steen

Publisert 5. feb. 2019 09:43

Deponering av kildekode - opprinnelig utgitt som CompLex 1992/07. Manuskriptet som er lagt ut her er helt i samsvar med det som ble publisert i CompLex, men sideangivelsene kan avvike.

1992-07, Morten S. Hagedal

Omslag for CompLex 1986-04
Publisert 5. feb. 2019 09:38

Opphavsrett, databaser og datamaskinprogrammer - kontraktsrettslige aspekter

1986-04, Jon Skjørshammer

Omslag for CompLex 1985-12
Publisert 5. feb. 2019 09:38

Vanhjemmel, opphavsrett og datamaskinprogrammer

1985-12, Magnus Stray Vyrje

Omslag for CompLex 1985-10
Publisert 5. feb. 2019 09:38

Opphavrettslovens §43 ("Katalogregelen")

1985-10, Tarjei Stensaasen

Omslag for CompLex 1985-02
Publisert 5. feb. 2019 09:38

Opphavsrett og EDB

1985-02, Jon Bing