Nettsider med emneord «personvern»

Publisert 2. sep. 2020 11:15
Publisert 6. des. 2019 12:27

Senter for rettsinformatikk tilbyr kurs om personvernforordningen, fordelt på tre ettermiddagsøkter. Kurset består av forelesninger «passe nivå»: Vi vil verken gi deltakerne overflatiske forklaringer eller drukne dem i detaljer! Alle praktisk viktige temaer vil bli dekket.

Omslag for CompLex 2019-02
Publisert 20. aug. 2019 13:17

Hva er en automatisert avgjørelse og hva er «relevant informasjon om den underliggende logikken» for avgjørelsen?

2019-02, Jens Andresen Osberg

Omslag for CompLex 2019-01
Publisert 19. juni 2019 14:07

 - Om kravet til at informasjonssamfunnstjenesten må være tilbudt "directly" til et barn.

Med EUs vedtakelse av personvernforordningen ble barns personopplysningsvern for første gang eksplisitt regulert i det EU-rettslige regelverket. Gjennom inkorporasjonen i personopplysningsloven ble dette gjeldende norsk rett.

2019-01, Baran Farsijani

Omslag for CompLex 2018-03
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Det norske systemet for elektrisitetsforsyning gjennomgår i disse dager store endringer, i form av introduksjon av «smarte strømmålere» og «Elhub». Det nye systemet vil innhente og behandle informasjon om strømforbruk og forbruksmønstre fra den enkelte strømmåler.

2018-03, Ida Collett Sælør

Omslag for CompLex 2016-02
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Gjennomgang av reglene om samtykke etter personopplysningsloven og forslag til samtykkerutine som felles IKT-komponent 

2016-02, Dag Wiese Schartum og Kjetil Wick Sætre

Omslag for CompLex 2014-04
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler : foreløpige resultater

2014-04, Tommy Tranvik

Omslag for CompLex 2014-01
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Use of personal locationdata by the police : technologies, experiences and assessment of effects

2014-01, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2013-04
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Linn Catrine Sjølund: Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidssøkers personvern

Ingrid Ellingsen Gran: Yttergrensene for vederlagsretten ved offentlig fremføring av lydopptak

2013-04, Linn Catrine Sjølund og Ingrid Ellingsen Gran

Omslag for CompLex 2013-03
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Rettslige aspekter ved feltteknologi i arbeidslivet

2013-03, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2013-02
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Det gjennomsiktige arbeidslivet : erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrker

2013-02, Tommy Tranvik

Omslag for CompLex 2013-01
Publisert 5. feb. 2019 09:51

Retten til ikke å vite

2013-01, Marit Stubø

Omslag for CompLex 2011-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Om avgrensning av arbeidsgivers styringsrett på grunn av arbeidstakers personvern - en gjennomgang av norsk rettspraksis

2011-05, Mette Borchgrevink

Omslag for CompLex 2011-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970 - 2010

2011-04, Anne Gunn B. Bekken

Omslag for CompLex 2010-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Personvern og trafikksikkerhetsteknologi

2010-04, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2010-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Air passenger data protection - data transfer from the European Union to the United States

2010-02, Olga Mironenko

Omslag for CompLex 2009-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Anvendelse av straffeloven § 343 hvor det handles mot et konvensjonsstridig ytringsforbud fastlagt ved midlertidig forføyning

2009-05, Ranveig Tufte Fjerdrumsmoen

Omslag for CompLex 2009-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Personvern og informasjonssikkerhet - En studie av rettsreglers etterlevelse i kommunal sektor

2009-04, Tommy Tranvik

Omslag for CompLex 2009-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Vurdering av personvernnemndas praksis 2001 - 2008

2009-03, Peter Blume

Omslag for CompLex 2009-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Legal Issues regarding Whois Databases

2009-02, Dana Irina Cojocarasu

Omslag for CompLex 2008-07
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Vern av tekniske beskyttelsessystemer etter åndsverkslovens § 53a

2008-07, Andreas Norum

Omslag for CompLex 2008-06
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Grunnloven § 100 (4) som hinder for bruk av midlertidige forføyninger mot ytringer - med spesielt fokus på forestående, antatte opphavsrettskrenkelser

2008-06, Frederik Langeland

Omslag for CompLex 2008-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Telekirurgi i et rettslig perspektiv - med spesiell vekt på etikk, samtykke og ansvar

2008-05, Bjørn Ivar Christie Østberg

Omslag for CompLex 2007-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Gjennomgang av arkivretten

2007-05, Martin Rødland

Omslag for CompLex 2007-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Privacy & identity management - Data protection issues in relation to networked organisations utilizing identity management systems

2007-04, Thomas Olsen og Tobias Mahler