Nettsider med emneord «rettsteknologi»

Omslag for CompLex 2018-01
Publisert 5. feb. 2019 09:52

Formålet med litteraturstudien er å gi en systematisk og oversiktlig gjennomgang av faglitteratur for å identifisere ulike typer anvendelser av maskinlæring innen det juridiske feltet. Studien omfatter altså ikke rettsdogmatiske og rettspolitiske drøftelser mv. av maskinlæring, men er begrenset til kartlegging av anvendelser slik situasjonen var ved årsskriftet 2017/2018.

2018-01, Kjetil Løyland

Omslag for CompLex 2011-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970 - 2010

2011-04, Anne Gunn B. Bekken

Omslag for CompLex 2011-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Automatisert inndragning

2011-03, Inger Marie Sunde

Omslag for CompLex 2010-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Extended Collective Licences - the compatibility of the nordic solution with the international conventions and EC law

2010-03, Christian Rydning

Omslag for CompLex 2010-01
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Using citation analysis techniques for computer-assisted legal research in continental jurisdictions

2010-01, Anton Geist

Omslag for CompLex 2008-08
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Rett og rimelighet i moralsk belysning - og andre grunnproblemer i norsk rettsliv

2008-08, Jens Petter Berg

Omslag for CompLex 2008-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

IT-støtte for arbeid med lovsaker

2008-04, Dag Wiese Schartum

Omslag for CompLex 2008-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Juristopia - Semantic Wiki for legal information

2008-03, Ole Christian Rynning

Omslag for CompLex 2007-05
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Gjennomgang av arkivretten

2007-05, Martin Rødland

Omslag for CompLex 2007-02
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Ida Otterstad - Fildeling og privatkopiering

René Stub-Christiansen - NorCERT: rettslig grunnlag, organisering, ansvarsforhold og regler for metodebruk

Cecilie Wille Søvik - Kontroll av ansattes e-post

2007-02, Ida Otterstad, René Stub-Christiansen og Cecilie Wille Søvik

Omslag for CompLex 2006-06
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Per Marius Slagsvold - Kunngjøringens betydning for lovers rettskraft

Kirill Miazine - Rettskilder og hyperstrukturer: Om alternative grensesnitt til rettslige informasjonssystemer

2006-06, Per Marius Slagsvold og Kirill Miazine

Omslag for CompLex 2006-04
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Legal, privacy and security issues in information technology vol. 2 - The first international conference on legal, privacy and security issues in IT - Hamburg, Germany April 30- May 2, 2006 - Proceedings

2006-04, Sylvia Mercado Kirkegaard

Omslag for CompLex 2006-03
Publisert 5. feb. 2019 09:49

Legal, privacy and security issues in information technology vol. 1 - The first international conference on legal, privacy and security issues in IT - Hamburg, Germany April 30- May 2, 2006 - Proceedings

2006-03, Sylvia Mercado Kirkegaard

Omslag for CompLex 2004-04
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Elektroniske spor fra mobiltelefoner - om politiets bruk og teleoperatørens lagring av data

2004-04, Christian Dahlgren

Omslag for CompLex 2003-05
Publisert 5. feb. 2019 09:47

LEA 2003 - The law and electronic agents - Proceedings of the second LEA workshop, 24th June 2003, in connection with the ICAIL 2003 conference (ninth international conference of artificial intelligence and law), Edinburgh, Scotland, UK

2003-05

Omslag for CompLex 2003-04
Publisert 5. feb. 2019 09:47

The law of electronic agents - Legal contributions to Alfebiite - A logical framework for ethical behaviour between infohabitants in the information trading economy of the universial information ecosystem, IST-1999-10298

2003-04, Jon Bing og Giovanni Sartor

Omslag for CompLex 2003-02
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Hvorfor vokser norsk lovtidend? - en empirisk analyse av veksten

2003-02, Martin Støren

Omslag for CompLex 2003-01
Publisert 5. feb. 2019 09:47

IT i domstolene - En analyse av norske domstolers teknologianvendelse fra 1970 til 2001

2003-01, Even Nerskogen

Omslag for CompLex 2002-12
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Databasevern - Sui Generis-vern av sammenstillinger etter gjennomføringen av databasedirektivet og åndsverkloven § 43

2002-12, Lisa Vogt Lorentzen

Omslag for CompLex 2001-04
Publisert 5. feb. 2019 09:47

Legal Issues of Maritime Virtual Organisations

2001-04, Emily M. Weitzenböck

Omslag for CompLex 1998-02
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Straffbar hacking - straffeloven § 145 annet ledd

1998-02, Guru Wanda Wanvik

Omslag for CompLex 1997-09
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Krav til systemer for forvaltning av immaterielle rettigheter - Elektronisk handel med åndsverk i et rettsinformatisk perspektiv

1997-09, Svein Engebretsen

Omslag for CompLex 1997-08
Publisert 5. feb. 2019 09:44

 Avtalelisens etter åndsverkloven § 36 - med særlig vekt på de krav som stilles til organisasjonen, jfr. § 38a

1997-08, Ingrid Mauritzen

Omslag for CompLex 1997-07
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Elektronisk informasjonsansvar - om det kontraktsrettslige erstatningsansvaret for villedende informasjon ved elektronisk informasjonsformidling

1997-07, Tomas Myrbostad

Omslag for CompLex 1997-03
Publisert 5. feb. 2019 09:44

Rettslige spørsmål i tilknytning til oppgaveregisteret

1997-03, Eiliv Berge Madssen