Anette Grønnerød-Hemmingby

Doctoral Research Fellow - Department of Private Law
Image of Anette Grønnerød-Hemmingby
Norwegian version of this page
Phone +47-22859724
Username
Visiting address Department of Private law Domus Exilii St. Olavs gate 23 0166 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Other affiliations Faculty of Law (Student)

Background

Born 1974
2002: Cand. jur. University of Oslo
2002: Senior Executive Officer, UDI
2003-2004: Legal Counsel, Uniteam International AS
2004-2009: Legal Director, Uniteam Group
2009: Adviser, Kommuneadvokaten, Nittedal kommune
2010-: Research Fellow, Department of Private Law, University of Oslo

Field of Research

 • Labor Law
 • Contract Law
 • International Contract Law
 • EU-Law

 

Grønnerød-Hemmingby is involved in the Arfa-project, a project designed to contribute and to evolve higher competence on the field of labor law.
She is working on her PhD-thesis called "Fringe Benefits - the employers right to alter them"

Publications

 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017). Styringsrett og endringsadgang, gyldigheten av vedtak om oppsigelse av seniorpolitiske tiltak - HR-2016-2286-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Grunnpregstandarden - myte eller realitet?, I: Bernhard Johan Mulder (red.),  Sui Generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Artikkelbidrag.  s 255 - 267

View all works in Cristin

 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017). Arbeidsavtalens økonomiske vilkår. Endring og justering av avtalte ytelser..
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017). Arbeidsgivers endringsadgang - utgangspunkter etter norsk rett..
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017). Styringsrett.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Arbeidstid og hviletid, leger - EU-domstolens dom 23. desember 2015 I sak C180/14 Kommisjonen mot Hellas. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Både Eftadomstolen och lagmannsretten gav grönt ljus för 84 timmars arbetsvecka. EU & arbetsrätt.  ISSN 1402-3008.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Endringsadgang og styringsrett.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Fossumkollektivet - arbeidsrettslige og EU-rettslige problemstillinger. Eidsivating lagmannsretts dom av 8. april 2016..
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). "Fossumkollektivet" - øvre grense for ukentlig arbeidstid, oppsigelse som reaksjon på manglende samtykke til ny, utvidet arbeidstidsordning, "medlevere" - Eidsivating lagmannsretts dom 8. april 2016 (14056639ASDELAG). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.

View all works in Cristin

Published Nov. 25, 2013 10:25 AM - Last modified Aug. 13, 2018 11:05 AM