Anette Pernille Grønnerød-Hemmingby

Student - Faculty of Law
Image of Anette Pernille Grønnerød-Hemmingby
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Department of Private law Domus Exilii St. Olavs gate 23 0166 Oslo

Background

Born 1974
2002: Cand. jur. University of Oslo
2002: Senior Executive Officer, UDI
2003-2004: Legal Counsel, Uniteam International AS
2004-2009: Legal Director, Uniteam Group
2009: Adviser, Kommuneadvokaten, Nittedal kommune
2010-: Research Fellow, Department of Private Law, University of Oslo

Field of Research

 • Labor Law
 • Contract Law
 • International Contract Law
 • EU-Law

 

Grønnerød-Hemmingby is involved in the Arfa-project, a project designed to contribute and to evolve higher competence on the field of labor law.
She is working on her PhD-thesis called "Fringe Benefits - the employers right to alter them"

Publications

 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017). Styringsrett og endringsadgang, gyldigheten av vedtak om oppsigelse av seniorpolitiske tiltak - HR-2016-2286-A. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  1
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Grunnpregstandarden - myte eller realitet?, I: Bernhard Johan Mulder (red.),  Sui Generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Artikkelbidrag.  s 255 - 267

View all works in Cristin

 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017). Arbeidsavtalens økonomiske vilkår. Endring og justering av avtalte ytelser..
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017). Arbeidsgivers endringsadgang - utgangspunkter etter norsk rett..
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2017). Styringsrett.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Arbeidstid og hviletid, leger - EU-domstolens dom 23. desember 2015 I sak C180/14 Kommisjonen mot Hellas. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Både Eftadomstolen och lagmannsretten gav grönt ljus för 84 timmars arbetsvecka. EU & arbetsrätt.  ISSN 1402-3008.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Endringsadgang og styringsrett.
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). Fossumkollektivet - arbeidsrettslige og EU-rettslige problemstillinger. Eidsivating lagmannsretts dom av 8. april 2016..
 • Grønnerød-Hemmingby, Anette (2016). "Fossumkollektivet" - øvre grense for ukentlig arbeidstid, oppsigelse som reaksjon på manglende samtykke til ny, utvidet arbeidstidsordning, "medlevere" - Eidsivating lagmannsretts dom 8. april 2016 (14056639ASDELAG). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.

View all works in Cristin

Published Nov. 25, 2013 10:25 AM - Last modified Aug. 13, 2018 11:05 AM