Andreas van den Heuvel

Doctoral Research Fellow
Image of Andreas van den Heuvel
Norwegian version of this page
Available hours Monday
Username
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

  • Heuvel, Andreas van den (2016). Krav om minstelønn ved offentlige anskaffelser – EU-domstolens dom 17. november 2015, sak C-155/14 (EU:C:2015:760) RegioPost GmbH & Co. KG mot Stadt Landau in der Pfalz. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (1)
  • Heuvel, Andreas van den (2016). Litt om lønns- og arbeidsvilkår for utleide og utstasjonerte arbeidstakere, I:  Sui generis. Festskrift til Stein Evju.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215025995.  Artikkel i festskriftet.  s 306 - 315
  • Heuvel, Andreas Van Den (2011). Bemanningsdirektivet : EF-direktivet om arbeidsleie, fremvekst, regler og konsekvenser for nasjonal rett. Arbeidsrett og arbeidsliv.  ISSN 1502-7767.  5, s 155- 286

View all works in Cristin

  • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Minimum wage legislation.
  • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Minstelønn – funksjoner og samspill i arbeidsretten.
  • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Minstelønn – funksjoner og samspill i arbeidsretten.
  • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Minstelønn – reguleringsformer og samspill i arbeidsretten.
  • Heuvel, Andreas Van Den (2015). Restriksjoner på innleie av arbeidskraft i finsk tariffavtale – EU-domstolens dom 17. mars 2015, sak C 533/13 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (AKT) mot Öljytuote ry and Shell Aviation Finland Oy (SAF). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2)
  • Evju, Stein & Heuvel, Andreas Van Den (2010). Report from the FORMULA Conference, Oslo, 28.5. 2009. Europäische Zeitschrift für Arbeitsrecht.  ISSN 1865-3030.  s 140- 144

View all works in Cristin

Published Oct. 24, 2014 10:43 AM - Last modified Aug. 13, 2018 12:00 PM

Research groups