Caroline Bang Stordrange

PhD Candidate - Maternity leave
Norwegian version of this page
Phone +47 22859678
Username
Visiting address St. Olavs gate 23 0165 Oslo
Postal address Institutt for privatrett Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

Publications

  • Stordrange, Caroline Bang (2016). Markedsmisbruksforordningens nye regler om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (02), s 82- 111
  • Stordrange, Caroline Bang (2015). Markedsmisbruksdirektivet, innsideinformasjon, definisjonen av "presis informasjon" – EU-domstolens dom 11. mars 2015 – sak C-628/13 Jean-Bernard Lafonta mot Authorité des marchés financiers. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2)
  • Stordrange, Caroline Bang (2014). Kan brudd på utsteders løpende informasjonsplikt innebære markedsmanipulasjon?. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (05), s 290- 313

View all works in Cristin

  • Stordrange, Caroline Bang (2016). Gaver, profitt og samfunnsansvar. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
  • Stordrange, Caroline Bang (2016). Profitt og samfunnsansvar. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.

View all works in Cristin

Published Apr. 23, 2012 11:41 AM - Last modified Sep. 20, 2017 11:15 AM

Projects

No ongoing projects