Herman Bruserud

Associate Professor - Department of Private Law
Image of Herman Bruserud
Norwegian version of this page
Phone +47 22859705
Username
Visiting address 0130 Oslo Karl Johans gate 47
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

 

 

Publications

 • Bruserud, Herman; Tørum, Amund; Mikelsen, Anders Bernhard; Håstad, Torgny; Jónsson, Eirikur & Gunnarsson, Eyvindur (2016). Breach of contract and remedies, In Ole Lando; Marie-Louise Holle; Torgny Håstad; Berte-Elen R Konow; Peter Møgelvang-Hansen; Soili Nystén-Haarala; Åsa Olafsdottir & Laila Zackariasson (ed.),  Restatement of Nordic Contract Law.  DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-3328-9.  Kapittel 8.  s 251 - 304
 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2016). Er regelen "uten virkning" en regel uten virkning?, I: Erling Johan Hjelmeng (red.),  Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1808-0.  kapittel.  s 223 - 244
 • Jacobsen, Kirsti Lothe; Konow, Berte-Elen R; Krüger, Kai; Coates, Sarah Lea; Sandve, Siri Fosse; Bruserud, Herman & Tørum, Amund (2016). The contents of the contract, In Ole Lando; Marie-Louise Holle; Torgny Håstad; Berte-Elen R Konow; Peter Møgelvang-Hansen; Soili Nystén-Haarala; Åsa Olafsdottir & Laila Zackariasson (ed.),  Restatement of Nordic Contract Law.  DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-3328-9.  Kapittel 6.  s 195 - 229
 • Bruserud, Herman (2015). Avtalt (re)forhandling som prosessforutsetning, I: Borgar Høgetveit Berg & Ola Ø. Nisja (red.),  Avtalt prosess.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02420-2.  Kapittel.  s 79 - 96
 • Bruserud, Herman (2011). Anvendelsesområdet for § 9 - særlig om grensen mot § 3, I:  Foreldelse av fordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  Kapittel.  s 163 - 183
 • Bruserud, Herman (2011). Avtaler om foreldelse, I:  Foreldelse av fordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  Del.  s 509 - 533
 • Bruserud, Herman (2011). Levering og risiko ved modifikasjonsarbeider i petroleumssektoren. Tidsskrift for forretningsjus.  ISSN 0805-4355.  s 61- 96
 • Bruserud, Herman (2011). Villfarelse som ugyldighets- og forpliktelsesgrunnlag. MarIus.  ISSN 0332-7868.  (401)
 • Bruserud, Herman & Lervåg, Jon Vegard (2011). Subjektivt fristutgangspunkt for skadeserstatningskrav og tilleggsfrist ved uvitenhet - §§ 9 nr. 1 og 10 nr. 1, I:  Foreldelse av fordringer.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01730-3.  Kapittel.  s 184 - 259
 • Bruserud, Herman & Tvedt, Odd R. (2010). Entreprenørens kontraktsoppfyllelse - "oppfyllelsesterskler", I: Jan Einar Barbo & Lasse Simonsen (red.),  På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40067-2.  Kapittel.  s 430 - 452

View all works in Cristin

 • Barbo, Jan Einar; Simonsen, Lasse; Bruserud, Herman & Halvorsen, Kristine Sveen (red.) (2021). På rett grunn II. Festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Norsk Forlag A/S.  ISBN 978-82-05-52149-0.  495 s.
 • Bruserud, Herman & Hagstrøm, Viggo (2015). Kjøpsrett. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02247-5.  318 s.
 • Bruserud, Herman & Hagstrøm, Viggo (2014). Entrepriserett. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215019192.  448 s.
 • Bruserud, Herman (2010). Hardshipklausuler. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1027-5.  470 s.

View all works in Cristin

 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2017). Kontraktsretten og erstatningsretten.
 • Bruserud, Herman (2015). Avtaler om foreldelse.
 • Bruserud, Herman (2015). Changed Circumstances, In Torgny Håstad (ed.),  The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary.  DJØF Forlag.  ISBN 978-87-574-3322-7.  3.  s 59 - 82
 • Bruserud, Herman (2015). Friststart og fristlengde - skadeserstatningskrav og tilleggsfrist.
 • Bruserud, Herman (2015). Nytt i kontraktsretten.
 • Bruserud, Herman (2014). Avtaler om foreldelse.
 • Bruserud, Herman (2014). Friststart og fristlengde - skadeserstatningskrav og tilleggsfrist.
 • Bruserud, Herman (2014). Krav på lønns- og prisstigning (LPS), herunder krav i forlenget byggetid.
 • Bruserud, Herman (2014). Nytt i kontraktsretten.
 • Bruserud, Herman & Verling, Fredrik (2014). Repstad Anlegg (Rt. 2014 s. 520).
 • Bruserud, Herman (2013). Avtaler om foreldelse.
 • Bruserud, Herman (2013). Friststart og fristlengde - skadeserstatningskrav og tilleggsfrist.
 • Bruserud, Herman & Christoffersen, Margrethe Buskerud (2013). Grensen mellom direkte og indirekte tap.
 • Bruserud, Herman (2012). Foreldelse, passivitet og reklamasjon.
 • Bruserud, Herman (2012). Nøytral reklamasjon i kontraktsretten.
 • Bruserud, Herman (2012). Prosjekteringsrisikoen.
 • Bruserud, Herman & Irgens-Jensen, Harald (2010). Bedriftshemmeligheter - bakgrunnsrettens beskyttelse og håndtering i kontraktsforhold.
 • Bruserud, Herman (2009). Hardshipklausuler. Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 21.
 • Bruserud, Herman (2006). Anglo-American Contract Models and Norwegian or other Civil Law Governing Law.
 • Bruserud, Herman (2006). Forsinkelse.
 • Bruserud, Herman (2006). Forsinkelse og forsinkelsesansvar.
 • Bruserud, Herman (2006). Hva betyr "warranty" - Begrepsforvirring ved bruk av engelsk og amerikansk terminologi.
 • Bruserud, Herman (2006). Mangler.
 • Bruserud, Herman (2006). Mangler og mangelsansvar.
 • Bruserud, Herman (2005). Forsinkelse.
 • Bruserud, Herman (2005). Forsinkelse og forsinkelsesansvar.
 • Bruserud, Herman (2005). Forsinkelse og forsinkelsesansvar.
 • Bruserud, Herman (2005). Mangler.
 • Bruserud, Herman (2005). Mangler og mangelsansvar.
 • Bruserud, Herman (2005). Mangler og mangelsansvar.
 • Killengreen, Eivind Bull & Bruserud, Herman (2005). Seminar i folkerett og havrett.
 • Bruserud, Herman (2004). Change of Circumstances and Hardship Clauses.
 • Killengreen, Eivind Bull & Bruserud, Herman (2004). Havrett og folkerett.

View all works in Cristin

Published Oct. 20, 2014 4:01 PM - Last modified Feb. 5, 2016 9:41 AM