Herman Bruserud

Associate Professor - Department of Private Law
Image of Herman Bruserud
Norwegian version of this page
Phone +47 22859705
Username
Visiting address 0130 Oslo Karl Johans gate 47
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo

 

 

Publications

 • Jacobsen, Kirsti Lothe; Konow, Berte-Elen R; Krüger, Kai; Coates, Sarah Lea; Sandve, Siri Fosse & Bruserud, Herman [Show all 7 contributors for this article] (2016). The contents of the contract. In Lando, Ole; Holle, Marie-Louise; Håstad, Torgny; Konow, Berte-Elen R; Møgelvang-Hansen, Peter; Nystén-Haarala, Soili; Olafsdottir, Åsa & Zackariasson, Laila (Ed.), Restatement of Nordic Contract Law. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-3328-9. p. 195–229.
 • Bruserud, Herman; Tørum, Amund; Mikelsen, Anders Bernhard; Håstad, Torgny; Jónsson, Eirikur & Gunnarsson, Eyvindur (2016). Breach of contract and remedies. In Lando, Ole; Holle, Marie-Louise; Håstad, Torgny; Konow, Berte-Elen R; Møgelvang-Hansen, Peter; Nystén-Haarala, Soili; Olafsdottir, Åsa & Zackariasson, Laila (Ed.), Restatement of Nordic Contract Law. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-3328-9. p. 251–304.
 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2016). Er regelen "uten virkning" en regel uten virkning? In Hjelmeng, Erling Johan (Eds.), Ugyldighet i privatretten - minnebok for Viggo Hagstrøm. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1808-0. p. 223–244.
 • Bruserud, Herman (2015). Avtalt (re)forhandling som prosessforutsetning. In Høgetveit Berg, Borgar & Nisja, Ola Ø. (Ed.), Avtalt prosess. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02420-2. p. 79–96.
 • Bruserud, Herman (2011). Levering og risiko ved modifikasjonsarbeider i petroleumssektoren. Tidsskrift for forretningsjus. ISSN 0805-4355. p. 61–96.
 • Bruserud, Herman (2011). Villfarelse som ugyldighets- og forpliktelsesgrunnlag. MarIus. ISSN 0332-7868.
 • Bruserud, Herman (2011). Avtaler om foreldelse, Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01730-3. p. 509–533.
 • Bruserud, Herman & Lervåg, Jon Vegard (2011). Subjektivt fristutgangspunkt for skadeserstatningskrav og tilleggsfrist ved uvitenhet - §§ 9 nr. 1 og 10 nr. 1, Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01730-3. p. 184–259.
 • Bruserud, Herman (2011). Anvendelsesområdet for § 9 - særlig om grensen mot § 3, Foreldelse av fordringer. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01730-3. p. 163–183.
 • Bruserud, Herman & Tvedt, Odd R. (2010). Entreprenørens kontraktsoppfyllelse - "oppfyllelsesterskler". In Barbo, Jan Einar & Simonsen, Lasse (Ed.), På rett grunn : festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-40067-2. p. 430–452.

View all works in Cristin

 • Ikdahl, Ingunn; Hellum, Anne; Asland, John; Bruserud, Herman; Hjort, Maria Astrup & Jonassen, Bjørk Gudmundsdottir [Show all 7 contributors for this article] (2022). Gender and Law: Women's, Gender and Gender-Equality Perspectives in Legal Studies. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202669690. 430 p. Full text in Research Archive
 • Hagstrøm, Viggo; Bruserud, Herman; Alvik, Ivar; Irgens-Jensen, Harald & Ørstavik, Inger Berg (2021). Obligasjonsrett. 3. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02246-8. 1002 p.
 • Barbo, Jan Einar; Simonsen, Lasse; Bruserud, Herman & Halvorsen, Kristine Sveen (2021). På rett grunn II. Festskrift til Norsk forening for bygge- og entrepriserett. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-52149-0. 495 p.
 • Bruserud, Herman & Hagstrøm, Viggo (2015). Kjøpsrett. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02247-5. 318 p.
 • Bruserud, Herman & Hagstrøm, Viggo (2014). Entrepriserett. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019192. 448 p.
 • Bruserud, Herman (2010). Hardshipklausuler. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1027-5. 470 p.

View all works in Cristin

 • Hagland, Birgitte & Bruserud, Herman (2017). Kontraktsretten og erstatningsretten.
 • Bruserud, Herman (2015). Avtaler om foreldelse.
 • Bruserud, Herman (2015). Friststart og fristlengde - skadeserstatningskrav og tilleggsfrist.
 • Bruserud, Herman (2015). Nytt i kontraktsretten.
 • Bruserud, Herman (2015). Changed Circumstances. In Håstad, Torgny (Eds.), The Nordic Contracts Act - Essays in Celebration of its One Hundredth Anniversary. DJØF Forlag. ISSN 978-87-574-3322-7. p. 59–82.
 • Bruserud, Herman (2014). Avtaler om foreldelse.
 • Bruserud, Herman (2014). Friststart og fristlengde - skadeserstatningskrav og tilleggsfrist.
 • Bruserud, Herman (2014). Nytt i kontraktsretten.
 • Bruserud, Herman & Verling, Fredrik (2014). Repstad Anlegg (Rt. 2014 s. 520).
 • Bruserud, Herman (2014). Krav på lønns- og prisstigning (LPS), herunder krav i forlenget byggetid.
 • Bruserud, Herman (2013). Avtaler om foreldelse.
 • Bruserud, Herman (2013). Friststart og fristlengde - skadeserstatningskrav og tilleggsfrist.
 • Bruserud, Herman & Christoffersen, Margrethe Buskerud (2013). Grensen mellom direkte og indirekte tap.
 • Bruserud, Herman (2012). Foreldelse, passivitet og reklamasjon.
 • Bruserud, Herman (2012). Nøytral reklamasjon i kontraktsretten.
 • Bruserud, Herman (2012). Prosjekteringsrisikoen.
 • Bruserud, Herman & Irgens-Jensen, Harald (2010). Bedriftshemmeligheter - bakgrunnsrettens beskyttelse og håndtering i kontraktsforhold.
 • Bruserud, Herman (2006). Mangler og mangelsansvar.
 • Bruserud, Herman (2006). Forsinkelse og forsinkelsesansvar.
 • Bruserud, Herman (2006). Hva betyr "warranty" - Begrepsforvirring ved bruk av engelsk og amerikansk terminologi.
 • Bruserud, Herman (2006). Anglo-American Contract Models and Norwegian or other Civil Law Governing Law.
 • Bruserud, Herman (2006). Mangler.
 • Bruserud, Herman (2006). Forsinkelse.
 • Bruserud, Herman (2005). Mangler og mangelsansvar.
 • Bruserud, Herman (2005). Forsinkelse og forsinkelsesansvar.
 • Bruserud, Herman (2005). Mangler.
 • Bruserud, Herman (2005). Forsinkelse.
 • Killengreen, Eivind Bull & Bruserud, Herman (2005). Seminar i folkerett og havrett.
 • Bruserud, Herman (2005). Mangler og mangelsansvar.
 • Bruserud, Herman (2005). Forsinkelse og forsinkelsesansvar.
 • Bruserud, Herman (2004). Change of Circumstances and Hardship Clauses.
 • Killengreen, Eivind Bull & Bruserud, Herman (2004). Havrett og folkerett.
 • Bruserud, Herman (2009). Hardshipklausuler. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. ISSN 1890-2375.

View all works in Cristin

Published Oct. 20, 2014 4:01 PM - Last modified Feb. 5, 2016 9:41 AM