Linn Cecilie Anker-Sørensen

Doctoral Research Fellow - Department of Private Law
Image of Linn Cecilie Anker-Sørensen
Norwegian version of this page
Phone +47-22859324
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Other affiliations Faculty of Law (Student)

Academic interests

Linn Anker-Sørensen is currently working on a PhD thesis with the tentative title: “Control Decoupling & Information Asymmetry – Implications for a modern understanding of corporate groups and intermediated control”.

The project aims at analyzing and reconstruct the concept of corporate control within a decoupling framework. The specific practice of financial engineering addressed in this thesis, is situated in the intersection between corporate law, financial market law and contract law, and furthermore in the topical intersection between financial disclosure, access to information, corporate accountability and risk implications.

The modern complexity of corporate structures is facilitated by a web of intermediaries. On the one hand, corporate scandals have shown how the use of organizational structures comprising a web of legal entities and legal arrangements has actively provided a vehicle for regulatory evasion, i.e. Enron, Starbucks and Citibank, to name a few. On the other hand, corporate complexity has been taken to another dimension by the derivative revolution since the 1990s, enabling equity-decoupling of the interconnected entitlements traditionally connected to a share. The decoupling phenomenon provides a new challenge in identifying corporate control and thereby gaining an understanding of where the modern corporate group structure begins and where it really ends. The question is whether sufficient control as the fundamental criterion for group establishment remains unidentified: in this case, the legal framework would not consider the corporate relation as a corporate group, and hence, no corporate accountability claims can be addressed.

The analysis will provide knowledge about current practices and the EU regulatory respond to the relationship between ultimate investors and public limited liability companies. 

Teaching

Company law (JUS3211/3212)

Supervising Master Thesis

 

Publications

 • Anker-Sørensen, Linn & Schjelderup, Guttorm (2018). Internasjonal skatteplanlegging – er åpenhet en utopi?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  35(2), s 121- 137 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2018-02-03 Show summary
 • Anker-Sørensen, Linn (2016). Financial Engineering as an Alternative Veil for the Corporate Group. European Company Law.  ISSN 1572-4999.  13(5), s 158- 166
 • Anker-Sørensen, Linn & Sjåfjell, Beate Kristine (2016). Vår europeiske selskapsrett, 3. utgave. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø.  ISSN 2387-337X.
 • Anker-Sørensen, Linn (2015). EUs konsoliderte regnskapsdirektiv: Forslag til ny regnskapslov i Norge og Fortolkningsdom [C-508/13] Estland vs. EU-Parlamentet, EU-Rådet og EU-Kommisjonen. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Anker-Sørensen, Linn (2015). Legitimasjonsvirkning av avtale inngått av styreleder. Høyesterettsdom fra 21. mai 2015 (Rt. 2015 s. 600). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Anker-Sørensen, Linn (2015). Legitimasjonsvirkninger av avtale inngått av styreleder. Borgarting lagmannsrett 12. oktober 2015 (15-085803ASD-BORG/01). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Anker-Sørensen, Linn Cecilie (2015). Grensedragning mellom den EØS-rettslige etableringsretten og kapitalbevegelsesreglene ved EFTA-domstolens prejudisielle avgjørelse i Forente saker E-3/13 og E-20/13, Fred. Olsen m.fl. og Petter Olsen m.fl. mot Staten, representert ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og Skattedirektoratet, heretter Ptarmigan Trust (9. juli 2014). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Anker-Sørensen, Linn Cecilie (2015). Myndighetsmisbruk ved vedtektsendring i boligaksjeselskap. Dom av Gulating lagmannsrett 19. mars 2015 (LG-2014-107987). Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Anker-Sørensen, Linn Cecilie (2015). Parental Liability for Externalities of Subsidiaries: Domestic and Extraterritorial Approaches. Dovenschmidt Quarterly.  ISSN 2211-9973.  3
 • Anker-Sørensen, Linn & Sjåfjell, Beate (2015). Vår europeiske selskapsrett, 2. utgave. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø.  ISSN 2387-337X.
 • Sjåfjell, Beate; Johnston, Andrew; Anker-Sørensen, Linn Cecilie; Millon, David & Richardson, Bejamin (2015). Shareholder Primacy: the Main Barrier to Sustainable Companies, In Beate Sjåfjell & Benjamin J. Richardson (ed.),  Company Law and Sustainability: Legal Barriers and Opportunities.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-04327-5.  Chapter 3.  s 79 - 147
 • Anker-Sørensen, Linn Cecilie (2014). Siste nytt i Kommisjonens harmoniseringsarbeid på EU-selskapsrettens område. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.
 • Anker-Sørensen, Linn Cecilie & Sjåfjell, Beate (2014). Vår europeiske selskapsrett. Selskapsrettstidsskriftet. Tidsskriftet for selskaper, markeder, samfunn og miljø.  ISSN 2387-337X.
 • Sjåfjell, Beate & Anker-Sørensen, Linn Cecilie (2013). Directors’ Duties and Corporate Social Responsibility (CSR), In Hanne Birkmose; Mette Neville & Karsten Engsig Sørensen (ed.),  Boards of directors in European companies – reshaping and harmonising their organisation and duties.  Kluwer Law International.  ISBN 9789041141415.  Chapter 7. Show summary
 • Sjåfjell, Beate & Anker-Sørensen, Linn Cecilie (2013). Directors duties' and corporate social responsibility (CSR). Social Science Research Network.  ISSN 1556-5068.

View all works in Cristin

 • Anker-Sørensen, Linn (2016). 'Konsernrett & "offshore" regimer - et evig globalt skyggespill?', s. 96-98, inntatt i TJN, Skjult - Skatteparadis, kapitalflukt og hemmelighold. Tax Justice Network.  ISBN 978-82-999163-5-6.  111 s.

View all works in Cristin

Published Jan. 15, 2016 11:26 AM - Last modified Aug. 8, 2017 12:52 PM