Markus Jerkø

Associate Professor - Department of Private Law
Image of Markus Jerkø
Norwegian version of this page
Phone +47-22859334
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 0162 Oslo
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

 

 

Publications

 • Jerkø, Markus (2019). Den rettslige bevisbyrden. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  54(01), s 39- 72 . doi: 10.18261/issn.1504-3126-2019-01-02
 • Jerkø, Markus (2019). Kravet som juridisk fiksjon - Kommentarer til debatten om rettskraft og HR-2018-1130-A. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  58(09), s 527- 558 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3061-2019-09-02
 • Jerkø, Markus (2019). Marx og menneskerettighetene, I: Christoffer Conrad Eriksen (red.),  Den unge Marx.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202588076.  Kapittel 6.  s 203 - 230
 • Jerkø, Markus (2018). Skal ikke "barnets beste" leses bokstavelig? - En kritikk av HR-2017-2015-A "Jakob-saken". Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  57(2), s 112- 127
 • Jerkø, Markus (2016). Utilregnelighet på gjengrodde stier - analytiske refleksjoner om formuleringen og praktiseringen av rettens utilregnelighetsvilkår. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  129(2-3), s 266- 300
 • Jerkø, Markus (2015). Beviskravet for tilregnelighet. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(9), s 557- 578
 • Jerkø, Markus (2015). Om rettsanvendelse, fakta og bevis - Svar til Anne Robberstad. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  54(1), s 60- 62
 • Jerkø, Markus (2014). Det faktuelles rolle i rettsanvendelsen. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  (8), s 445- 464
 • Jerkø, Markus (2012). En taksonomi over rettslige prinsipper. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1-2), s 1- 48
 • Jerkø, Markus (2009). Det norske formålet «bærekraftig utvikling». Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (3), s 354- 387

View all works in Cristin

 • Jerkø, Markus (2017). Bevisvurderingens rettslige rammer - Bevistema, bevisbyrde, beviskrav. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02596-4.  482 s.

View all works in Cristin

 • Jerkø, Markus (2018). Krenkelsens appell. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jerkø, Markus (2018). Tilregnelighetsutvalgets siste stikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Jerkø, Markus (2018). Utilregnelighet og faglig forstand. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Jerkø, Markus (2017). Den rettslige bevisbyrden.
 • Jerkø, Markus (2016). Bevisvurderingens rettslige rammer - den rettslige bevisbyrden.
 • Jerkø, Markus (2016). De utilregnelige. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jerkø, Markus (2016). Forståelsen av utilregnelighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jerkø, Markus (2016). Rettslig bevisvurdering.
 • Jerkø, Markus (2016). Vi har neglisjert spørsmålet om hvem de utilregnelige egentlig er. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Jerkø, Markus (2015). Alternative sannsynlighetsteorier i bevisteorien.
 • Jerkø, Markus (2015). Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse.
 • Jerkø, Markus (2010). Anmeldelse av Aðalheiður Jóhannsdóttir: The significance of the default. A study in environmental law methodology with emphasis on ecological sustainability and international biodiversity law. Uppsala Universitet, Uppsala 2009. Tidsskrift for Rettsvitenskap.  ISSN 0040-7143.  (1), s 162- 169

View all works in Cristin

Published Oct. 21, 2014 2:13 PM - Last modified Jan. 24, 2019 12:37 PM