Tranvik Tommy

Researcher
Image of Tranvik Tommy
Phone +4722850099
Username
Visiting address Section for Information Technology and Administrative Systems Domus Nova 4th Floor St. Olavs plass 5 0165 Oslo
Postal address Section for Information Technology and Administrative Systems P.O.Box 6706 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Special fields

 • Data protection
 • Regulation
 • E-government

Ongoing and planned research projects at Section for Information Technology and Administrative Systems

Legal Information Security Regulations – an Instrumental Perspective

Personvernskolen

Publications

 • Bråten, Mona & Tranvik, Tommy (2017). The Visible Employee - Technological Governance and Control of the Mobile Workforce. Socio-Economic Studies. ISSN 0935-9915. 28(3), p. 319–337. doi: 10.5771/0935-9915-2017-3-319. Full text in Research Archive
 • Schartum, Dag Wiese & Tranvik, Tommy (2015). Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern. Nordisk Administrativt Tidsskrift. ISSN 0029-1285. 2015(1).
 • Tranvik, Tommy & Bråten, Mona (2014). Elektronisk kontroll med ansatte : konsekvenser av feltteknologi i utvalgte bransjer [Nokobit 2014]. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. ISSN 1892-0748. 22(1).
 • Tranvik, Tommy (2012). DATA PROTECTION AND COMPLIANCE. ILLUSIONS AND REALITIES ON THE MUNICIPAL LEVEL. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 53(2), p. 131–156.
 • Tranvik, Tommy & Bråten, Mona (2012). Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted: ansattes erfaringer med feltteknologi. FAFO-rapport. ISSN 0801-6143.
 • Tranvik, Tommy (2012). Feltteknologi: oppbygning, funksjonalitet og bruksområder. Yulex. ISSN 1503-5999. p. 187–200.
 • Tranvik, Tommy & Jansen, Arild J. (2012). IT governance in the norwegian public sector : business as usual. Complex. ISSN 0806-1912. p. 35–56.
 • Tranvik, Tommy (2012). Kommunal regeletterlevelse : realiteter og illusjoner på personvernområdet. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. p. 131–156.
 • Jansen, Arild J. & Tranvik, Tommy (2011). THE STATE OF IT GOVERNANCE PATTERNS OF VARIATION AT THE CENTRAL GOVERNMENT LEVEL IN NORWAY. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. p. 159–159-172. doi: 10.1007/978-3-642-22878-0.
 • Tranvik, Tommy & Lundevall-Unger, Patric (2011). IP Adresses - Just a Number? International Journal of Law and Information Technology. ISSN 0967-0769. 19(1), p. 53–73.
 • Tranvik, Tommy (2011). Hvordan manipulere risikovurderinger? Erfaringer og observasjoner fra skolesektoren. In Schartum, Dag Wiese & Bekken, Anne Gunn Berge (Ed.), Yulex 2011. Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk. ISSN 978-82-7226-139-8. p. 95–105.
 • Jansen, Arild J. & Tranvik, Tommy (2011). IT GOVERNANCE IN NORWEGIAN PUBLIC SECTOR – BUSINESS AS USUAL? NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi. ISSN 1892-0748. 1(1), p. 119–130.
 • Fimreite, Anne Lise & Tranvik, Tommy (2010). Norway. In Goldsmith, Michael & Page, Edward (Ed.), Changing Government Relations in Europe. From localism to intergovernmentalism. Routledge. ISSN 0-415-54846-2. p. 163–178.
 • Tranvik, Tommy (2009). Kommuner og informasjonssikkerhet. Etterlevelse av kravene i personopplysningsloven og forskriften. In Schartum, Dag Wiese & Bekken, Anne Gunn Berge (Ed.), Yulex 2009. Senter for rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk. ISSN 978-82-7226-123-7. p. 89–103.
 • Tranvik, Tommy (2009). Datatilsynets virkemiddelbruk. In Schartum, Dag Wiese & Bekken, Anne Gunn Berge (Ed.), Yulex 2009. Senter for rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk. ISSN 978-82-7226-123-7. p. 145–160.
 • Tranvik, Tommy (2009). Personvern og informasjonssikkerhet : en studie av rettsreglers etterlevelse i kommunal sektor. Complex. ISSN 0806-1912.
 • Tranvik, Tommy (2008). Digital teknologi og organisasjonsendring i offentlig og frivillig sektor. In Tranvik, Tommy (Eds.), Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0663-6. p. 9–42.
 • Tranvik, Tommy (2008). Digital teknologi og omstilling i fire sivilsamfunnsorganisasjoner. In Tranvik, Tommy (Eds.), Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0663-6. p. 154–191.
 • Tranvik, Tommy (2008). E-forvaltning og organisasjonsendring i sivilsamfunnet. In Jansen, Arild J. & Schartum, Dag Wiese (Ed.), Elektronisk forvaltning på norsk. Statlig og kommunal bruk av IKT. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0770-1. p. 333–355.
 • Tranvik, Tommy & Selle, Per (2007). State and Citizens in Norway: Organizational Society and State-Municipal Relations. In Østerud, Øyvind (Eds.), Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge. ISSN 0-415-37821-4. p. 148–167.
 • Tranvik, Tommy (2007). Organisasjonsendring i sivilsamfunnet. Teknologisk endring og nye rettslige krav. In Schartum, Dag Wiese & Bekken, Anne Gunn Berge (Ed.), Yulex 2007. Senter for rettsinformatikk. ISSN 978-82-7226-107-7. p. 37–65.
 • Tranvik, Tommy & Selle, Per (2007). More Centralization, Less Democracy: The Decline of the Democratic Infrastructure in Norway. In Trägårdh, Lars (Eds.), State and Civil Society in Northern Europe. The Swedish Model Reconsidered. Berghahn Books. ISSN 978-1-84545-187-5. p. 205–228.
 • Tranvik, Tommy & Selle, Per (2007). Civil Society in Transition: Organizational Change and Globalization. In Gloppen, Siri & Rakner, Lise (Ed.), Globalization and Democratization: Challenges for Political Parties. Essays in Honor of Lars Svåsand. Fagbokforlaget. ISSN 9788245006940. p. 193–213.
 • Tranvik, Tommy & Selle, Per (2007). The rise and fall of popular mass movements - Organizational change and globalization - the Norwegian case. Acta Sociologica. ISSN 0001-6993. 50(1), p. 57–70. doi: 10.1177/0001699307074883.
 • Tranvik, Tommy; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per & Flo, Yngve (2007). Sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 48(2), p. 165–196.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Selle, Per & Tranvik, Tommy (2007). Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 48(2), p. 165–196.
 • Tranvik, Tommy & Fimreite, Anne Lise (2006). Reform failure: The processes of devolution and centralisation in Norway. Local Government Studies. ISSN 0300-3930. 32(1), p. 89–107. doi: 10.1080/03003930500453609.
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve & Tranvik, Tommy (2006). Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. ISSN 0801-1745. 22(3), p. 231–255.
 • Fimreite, Anne Lise & Tranvik, Tommy (2005). Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 18(4), p. 202–214.
 • Selle, Per & Tranvik, Tommy (2005). State and Citizens in Norway: Organizational Society and State-Municipal Relations. Western European Politics. ISSN 0140-2382. 28(4), p. 852–871.
 • Fimreite, Anne Lise & Tranvik, Tommy (2004). Starkare stat, svagare lokalstyre? Demokratiska konsekvenser av kommunala reformer, Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. Svenske kommunförbundet/svenske landstingförbundet.
 • Fimreite, Anne Lise & Tranvik, Tommy (2004). Den nya alliansen - konsekvenser av mer direkt kontakt mellan lagstiftare och medborgare, Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. Svenske kommunförbundet/svenske landstingförbundet.
 • Selle, Per & Tranvik, Tommy (2004). Civil society in transition. In Heidar, Knut Martin (Eds.), Nordic politics : comparative perspectives. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-00628-4. p. 81–98.

View all works in Cristin

 • Schartum, Dag Wiese; Jansen, Arild J. & Tranvik, Tommy (2017). Digital forvaltning - en innføring. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2234-6. 222 p.
 • Tranvik, Tommy & Normann, Rolf Sture (2012). Personvern og informasjonssikkerhet i kommunen: en håndbok i risikovurdering. Kommuneforlaget AS. ISBN 978-82-446-2133-5. 167 p.
 • Tranvik, Tommy (2008). Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0663-6. 223 p.
 • Tranvik, Tommy & Selle, Per (2008). Digital teknologi i sivilsamfunnet : studier av fire frivillige organisasjoner. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-353-0. 275 p.
 • Tranvik, Tommy & Selle, Per (2008). Digital teknologi i sivilsamfunnet. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-353-0. 275 p.
 • Tranvik, Tommy (2007). Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0663-6. 223 p.

View all works in Cristin

 • Wagner, Eva; Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; Heir, Even; Langsrud, Solveig & Kober-Rychli, Katrin [Show all 9 contributors for this article] (2020). PathoSeq: A multidisciplinary project aiming to materialize the benefits of whole genome sequencing in the food processing industry.
 • Wagner, Eva; Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; Heir, Even; Langsrud, Solveig & Rychli, Kathrin [Show all 9 contributors for this article] (2020). PathoSeq: A multidisciplinary project aiming to materialize the benefits of whole genome sequencing in the food processing industry.
 • Tranvik, Tommy (2013). Sjefen din ser deg. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. p. 4–5.
 • Tranvik, Tommy (2013). Kontroll og overvåking i arbeidslivet. In Schartum, Dag Wiese & Bekken, Anne Gunn Berge (Ed.), Yulex 2013. Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk. ISSN 9788272261503. p. 81–99.
 • Tranvik, Tommy (2013). Avfallsservice-saken. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 8–10.
 • Tranvik, Tommy & Lundevall-Unger, Patric (2012). Was sind personenbezogene Daten? Die Kontroverse um IP-adressen. ZD Aktuell. p. 8–10.
 • Jansen, Arild J. & Tranvik, Tommy (2011). THE STATE OF IT GOVERNANCE PATTERNS OF VARIATION AT THE CENTRAL GOVERNMENT LEVEL IN NORWAY.
 • Jansen, Arild J. & Tranvik, Tommy (2011). IT GOVERNANCE IN THE DIGITAL ERA – BUSINESS AS USUAL.
 • Tranvik, Tommy (2008). Rettslig styring av kommunene. Datatilsynet og personopplysningsloven.
 • Tranvik, Tommy (2007). IKT og utfordringer for demokratisk styring og kontroll. Erfaringer fra frivillig sektor.
 • Tranvik, Tommy (2007). Implementing Information Security Regulations.
 • Tranvik, Tommy (2007). Hva sier samfunnsvitenskapen om personvern?
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per & Tranvik, Tommy (2005). Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per & Tranvik, Tommy (2005). Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy & Aars, Jacob (2004). Kommunene i den parlamentariske bevissthet.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve & Tranvik, Tommy (2002). Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve & Tranvik, Tommy (2001). Mellom lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Schartum, Dag Wiese; Hannemyr, Gisle & Tranvik, Tommy (2014). Use of personal locationdata by the police : Technologies, experiences and assessments of effects. Senter for rettsinformatikk. ISSN 9788272261534.
 • Tranvik, Tommy; Jensen, Ragnhild Steen; Bråten, Mona; Jordfald, Bård; Leiren, Merethe Dotterud & Nævestad, Tor-Olav [Show all 8 contributors for this article] (2014). Arbeidsforhold i gods og turbil. FAFO. ISSN 978-82-324-0175-8.
 • Tranvik, Tommy (2014). Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler : foreløpige resultater. Senter for rettsinformatikk. ISSN 9788272261589.
 • Tranvik, Tommy (2013). Det gjennomsiktige arbeidslivet. Erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrker. Akademika forlag. ISSN 978-82-7226-145-9.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy & Aars, Jacob (2004). Tillit mellom forvaltningsnivåene: sentrale aktørers oppfatninger av og holdninger til kommunene. Rokkansenteret. ISSN 1503-4844.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise & Tranvik, Tommy (2002). Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon. Kommuneideologiske brytninger i Norge i et historisk perspektiv. Makt- og demokratiutredningen. ISSN 82-92028-52-8.

View all works in Cristin

Published Mar. 27, 2008 9:34 AM - Last modified Oct. 24, 2014 10:26 AM