Tranvik Tommy

Researcher
Image of Tranvik Tommy
Phone +4722850099
Username
Visiting address Section for Information Technology and Administrative Systems Domus Nova 4th Floor St. Olavs plass 5 0165 Oslo
Postal address Section for Information Technology and Administrative Systems P.O.Box 6706 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Special fields

 • Data protection
 • Regulation
 • E-government

Ongoing and planned research projects at Section for Information Technology and Administrative Systems

Legal Information Security Regulations – an Instrumental Perspective

Personvernskolen

Publications

 • Bråten, Mona & Tranvik, Tommy (2017). The Visible Employee - Technological Governance and Control of the Mobile Workforce. Socio-Economic Studies.  ISSN 0935-9915.  28(3), s 319- 337 . doi: 10.5771/0935-9915-2017-3-319 Full text in Research Archive.
 • Bråten, Mona & Tranvik, Tommy (2015). Den gjennomsiktige virksomheten. Konsekvenser av elektronisk styring og kontroll i arbeidslivet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  56(4), s 419- 448
 • Schartum, Dag Wiese & Tranvik, Tommy (2015). Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  ISSN 0029-1285.  2015(1)
 • Tranvik, Tommy & Bråten, Mona (2014). Elektronisk kontroll med ansatte : konsekvenser av feltteknologi i utvalgte bransjer [Nokobit 2014]. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  22(1)
 • Tranvik, Tommy (2012). DATA PROTECTION AND COMPLIANCE. ILLUSIONS AND REALITIES ON THE MUNICIPAL LEVEL. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  53(2), s 131- 156
 • Tranvik, Tommy (2012). Feltteknologi: oppbygning, funksjonalitet og bruksområder. Yulex.  ISSN 1503-5999.  s 187- 200
 • Tranvik, Tommy (2012). Kommunal regeletterlevelse : realiteter og illusjoner på personvernområdet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  (2), s 131- 156
 • Tranvik, Tommy & Bråten, Mona (2012). Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted: ansattes erfaringer med feltteknologi. FAFO-rapport.  ISSN 0801-6143.  (50)
 • Tranvik, Tommy & Jansen, Arild J. (2012). IT governance in the norwegian public sector : business as usual. Complex.  ISSN 0806-1912.  (1), s 35- 56
 • Jansen, Arild J. & Tranvik, Tommy (2011). IT GOVERNANCE IN NORWEGIAN PUBLIC SECTOR – BUSINESS AS USUAL?. NOKOBIT - Norsk konferanse for organisasjoners bruk av informasjonsteknologi.  ISSN 1892-0748.  1(1), s 119- 130
 • Jansen, Arild J. & Tranvik, Tommy (2011). THE STATE OF IT GOVERNANCE PATTERNS OF VARIATION AT THE CENTRAL GOVERNMENT LEVEL IN NORWAY. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  s 159- 159-172 . doi: 10.1007/978-3-642-22878-0
 • Tranvik, Tommy (2011). Hvordan manipulere risikovurderinger? Erfaringer og observasjoner fra skolesektoren, I: Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (red.),  Yulex 2011.  Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk.  ISBN 978-82-7226-139-8.  Kapittel.  s 95 - 105
 • Tranvik, Tommy & Lundevall-Unger, Patric (2011). IP Adresses - Just a Number?. International Journal of Law and Information Technology.  ISSN 0967-0769.  19(1), s 53- 73
 • Fimreite, Anne Lise & Tranvik, Tommy (2010). Norway, In Michael Goldsmith & Edward Page (ed.),  Changing Government Relations in Europe. From localism to intergovernmentalism.  Routledge.  ISBN 0-415-54846-2.  Chapter 10.  s 163 - 178
 • Tranvik, Tommy (2009). Datatilsynets virkemiddelbruk, I: Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (red.),  Yulex 2009.  Senter for rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk.  ISBN 978-82-7226-123-7.  Kapittel.  s 145 - 160
 • Tranvik, Tommy (2009). Kommuner og informasjonssikkerhet. Etterlevelse av kravene i personopplysningsloven og forskriften, I: Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (red.),  Yulex 2009.  Senter for rettsinformatikk/Avdeling for forvaltningsinformatikk.  ISBN 978-82-7226-123-7.  Kapittel.  s 89 - 103
 • Tranvik, Tommy (2009). Personvern og informasjonssikkerhet : en studie av rettsreglers etterlevelse i kommunal sektor. Complex.  ISSN 0806-1912.  (4)
 • Tranvik, Tommy (2008). Digital teknologi og omstilling i fire sivilsamfunnsorganisasjoner, I: Tommy Tranvik (red.),  Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0663-6.  kapittel 5.  s 154 - 191
 • Tranvik, Tommy (2008). Digital teknologi og organisasjonsendring i offentlig og frivillig sektor, I: Tommy Tranvik (red.),  Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0663-6.  kapittel 1.  s 9 - 42
 • Tranvik, Tommy (2008). E-forvaltning og organisasjonsendring i sivilsamfunnet, I: Arild J. Jansen & Dag Wiese Schartum (red.),  Elektronisk forvaltning på norsk. Statlig og kommunal bruk av IKT.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0770-1.  Kapittel.  s 333 - 355
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Selle, Per & Tranvik, Tommy (2007). Når sektorbåndene slites - Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  48(2), s 165- 196
 • Tranvik, Tommy (2007). Organisasjonsendring i sivilsamfunnet. Teknologisk endring og nye rettslige krav, I: Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (red.),  Yulex 2007.  Senter for rettsinformatikk.  ISBN 978-82-7226-107-7.  kapittel.  s 37 - 65
 • Tranvik, Tommy; Fimreite, Anne Lise; Selle, Per & Flo, Yngve (2007). Sektorbåndene slites. Utfordringer for den norske velferdsstaten. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  48(2), s 165- 196
 • Tranvik, Tommy & Selle, Per (2007). Civil Society in Transition: Organizational Change and Globalization, In Siri Gloppen & Lise Rakner (ed.),  Globalization and Democratization: Challenges for Political Parties. Essays in Honor of Lars Svåsand.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245006940.  Chapter 9.  s 193 - 213
 • Tranvik, Tommy & Selle, Per (2007). More Centralization, Less Democracy: The Decline of the Democratic Infrastructure in Norway, In Lars Trägårdh (ed.),  State and Civil Society in Northern Europe. The Swedish Model Reconsidered.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-84545-187-5.  Chapter 6.  s 205 - 228
 • Tranvik, Tommy & Selle, Per (2007). State and Citizens in Norway: Organizational Society and State-Municipal Relations, In Øyvind Østerud (ed.),  Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy.  Routledge.  ISBN 0-415-37821-4.  Kapittel 7.  s 148 - 167
 • Tranvik, Tommy & Selle, Per (2007). The rise and fall of popular mass movements - Organizational change and globalization - the Norwegian case. Acta Sociologica.  ISSN 0001-6993.  50(1), s 57- 70 . doi: 10.1177/0001699307074883
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve & Tranvik, Tommy (2006). Kommunene i sentrum – stortingsrepresentantenes oppfatninger av og holdninger til lokalnivået. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745.  22(3), s 231- 255
 • Tranvik, Tommy & Fimreite, Anne Lise (2006). Reform failure: The processes of devolution and centralisation in Norway. Local Government Studies.  ISSN 0300-3930.  32(1), s 89- 107 . doi: 10.1080/03003930500453609
 • Selle, Per & Tranvik, Tommy (2005). State and Citizens in Norway: Organizational Society and State-Municipal Relations. Western European Politics.  ISSN 0140-2382.  28(4), s 852- 871
 • Fimreite, Anne Lise & Tranvik, Tommy (2005). Konsekvenser av velferdsrettigheter. Tidsskrift for velferdsforskning.  ISSN 0809-2052.  18(4), s 202- 214
 • Fimreite, Anne Lise & Tranvik, Tommy (2004). Den nya alliansen - konsekvenser av mer direkt kontakt mellan lagstiftare och medborgare, I:  Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman.  Svenske kommunförbundet/svenske landstingförbundet.  Kapittel.
 • Fimreite, Anne Lise & Tranvik, Tommy (2004). Starkare stat, svagare lokalstyre? Demokratiska konsekvenser av kommunala reformer, I:  Medborgare eller målsägare - sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman.  Svenske kommunförbundet/svenske landstingförbundet.  Kapittel.
 • Selle, Per & Tranvik, Tommy (2004). Civil society in transition, In Knut Martin Heidar (ed.),  Nordic politics : comparative perspectives.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00628-4.  kapittel.  s 81 - 98

View all works in Cristin

 • Schartum, Dag Wiese; Jansen, Arild J. & Tranvik, Tommy (2017). Digital forvaltning - en innføring. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2234-6.  222 s.
 • Tranvik, Tommy & Normann, Rolf Sture (2012). Personvern og informasjonssikkerhet i kommunen: en håndbok i risikovurdering. Kommuneforlaget AS.  ISBN 978-82-446-2133-5.  167 s.
 • Tranvik, Tommy (red.) (2008). Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0663-6.  223 s.
 • Tranvik, Tommy & Selle, Per (2008). Digital teknologi i sivilsamfunnet. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-353-0.  275 s.
 • Tranvik, Tommy & Selle, Per (2008). Digital teknologi i sivilsamfunnet : studier av fire frivillige organisasjoner. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-353-0.  275 s.
 • Tranvik, Tommy (red.) (2007). Digital teknologi og organisasjonsendring. Studier av offentlig og frivillig sektor. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-0663-6.  223 s.

View all works in Cristin

 • Wagner, Eva; Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; Heir, Even; Langsrud, Solveig; Kober-Rychli, Katrin; Tranvik, Tommy; Bygrave, Lee Andrew & Fagerlund, Annette (2020). PathoSeq: A multidisciplinary project aiming to materialize the benefits of whole genome sequencing in the food processing industry.
 • Wagner, Eva; Møretrø, Trond; Moen, Birgitte; Heir, Even; Langsrud, Solveig; Rychli, Kathrin; Tranvik, Tommy; Bygrave, Lee Andrew & Fagerlund, Annette (2020). PathoSeq: A multidisciplinary project aiming to materialize the benefits of whole genome sequencing in the food processing industry.
 • Schartum, Dag Wiese; Hannemyr, Gisle & Tranvik, Tommy (2014). Use of personal locationdata by the police : Technologies, experiences and assessments of effects. Complex. 1/2014.
 • Tranvik, Tommy (2014). Styring av informasjonssikkerheten i universiteter og høyskoler : foreløpige resultater. Complex. 4/2014.
 • Tranvik, Tommy; Jensen, Ragnhild Steen; Bråten, Mona; Jordfald, Bård; Leiren, Merethe Dotterud; Nævestad, Tor-Olav; Skollerud, Kåre H. & Sternberg, Henrik (2014). Arbeidsforhold i gods og turbil. FAFO-rapport. 2014:58.
 • Tranvik, Tommy (2013). Avfallsservice-saken. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret.  ISSN 1501-9594.  (2), s 8- 10
 • Tranvik, Tommy (2013). Det gjennomsiktige arbeidslivet. Erfaringer med feltteknologi i utvalgte yrker.
 • Tranvik, Tommy (2013). Kontroll og overvåking i arbeidslivet, I: Dag Wiese Schartum & Anne Gunn Berge Bekken (red.),  Yulex 2013.  Senter for rettsinformatikk / Avdeling for forvaltningsinformatikk.  ISBN 9788272261503.  Kapittel 6.  s 81 - 99
 • Tranvik, Tommy (2013). Sjefen din ser deg. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4- 5
 • Tranvik, Tommy & Lundevall-Unger, Patric (2012). Was sind personenbezogene Daten? Die Kontroverse um IP-adressen. ZD Aktuell.  (12), s 8- 10
 • Jansen, Arild J. & Tranvik, Tommy (2011). IT GOVERNANCE IN THE DIGITAL ERA – BUSINESS AS USUAL.
 • Jansen, Arild J. & Tranvik, Tommy (2011). THE STATE OF IT GOVERNANCE PATTERNS OF VARIATION AT THE CENTRAL GOVERNMENT LEVEL IN NORWAY.
 • Tranvik, Tommy (2008). Rettslig styring av kommunene. Datatilsynet og personopplysningsloven.
 • Tranvik, Tommy (2007). Hva sier samfunnsvitenskapen om personvern?.
 • Tranvik, Tommy (2007). IKT og utfordringer for demokratisk styring og kontroll. Erfaringer fra frivillig sektor.
 • Tranvik, Tommy (2007). Implementing Information Security Regulations.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per & Tranvik, Tommy (2005). Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi.
 • Fimreite, Anne Lise; Selle, Per & Tranvik, Tommy (2005). Stat og kommune mellom integrasjon og autonomi.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy & Aars, Jacob (2004). Kommunene i den parlamentariske bevissthet.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy & Aars, Jacob (2004). Tillit mellom forvaltningsnivåene: sentrale aktørers oppfatninger av og holdninger til kommunene. Rapport - Rokkansenteret. 2.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve & Tranvik, Tommy (2002). Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.
 • Flo, Yngve; Fimreite, Anne Lise & Tranvik, Tommy (2002). Lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon. Kommuneideologiske brytninger i Norge i et historisk perspektiv. Rapportserien. 50.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve & Tranvik, Tommy (2001). Mellom lokalt handlingsrom og nasjonal integrasjon.

View all works in Cristin

Published Mar. 27, 2008 9:34 AM - Last modified Oct. 24, 2014 10:26 AM