Bodil Silset

Administrative Manager
Image of Bodil Silset
Norwegian version of this page
Phone +47 22 85 97 63
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Media 0162 Oslo
Postal address Department of Private Law Postbox 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo
Tags: External funding, Research administration, Research support

Publications

  • Mulder, Bernard Johann; Hotvedt, Marianne Jenum; Nesvik, Marie; Sundet, Tron Løkken & Silset, Bodil (2016). Bernard Johann Mulder, Marianne Jenum Hotvedt, Marie Nesvik och Tron Løkken Sundet (red.), samt Bodil Silset (red.sekr.): Sui generis. Festskrift til Stein Evju. Nytt i privatretten : nyhetsbrev for informasjon på det privatret. ISSN 1501-9594. p. 1–3.

View all works in Cristin

Published Mar. 14, 2008 10:54 AM - Last modified Oct. 21, 2020 3:16 PM