Publications

Most of the research carried out in the frame of this project is published in this book, edited by Universitetsforlaget:

G. Cordero-Moss (red.), Norsk ordre public som skranke for partsautonomi i internasjonale kontrakter, Universitetsforlaget 2018, available at: https://www.idunn.no/file/pdf/67049522/norsk-ordre-public.pdf

The follwing articles are published in the framework of the project:

Amie J. Sørensen, Adgangen til å fremsette direktekrav – Særlig om betydningen av avtalte ansvarsfritak i kontraktskjeden. Masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet 2015.

G. Cordero-Moss, Limitations on Party Autonomy in International Commercial Arbitration, Collected Courses of The Hague Academy of International Law - Recueil des cours 2015, Volume 372, pp. 133-326 

G. Cordero-Moss, International commercial contracts – Sources and enforceability, Cambridge University Press 2014

G. Cordero-Moss, Limits to Party Autonomy in International Commercial Arbitration, Oslo Law Review, Issue 1, 2014

Nanette Christine Flatby Arvesen, Konkursrettslige begrensninger på partsautonomien i internasjonal voldgift. Særlig med sikte på avtaleklausuler som forfordeler kreditorer. Masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet 2014.

Øivind K. Foss, Arbeidsrettslige begrensninger på partsautonomien i internasjonal kommersiell voldgift. Masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet 2014.

Tommy Thomsen, Gyldighet og håndhevelse av kontraktsfastsatte ansvarsbegrensingsklausuler i voldgift. Masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet 2013.

G. Cordero-Moss, Internasjonal privatrett – på formuerettens område, Universitetsforlaget 2013

Ulrik Tetzschner, Grenser for hva som kan være gjenstand for voldgift - internasjonale utviklingstrekk og forholdet til ordre public, Masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet 2012.

Hedda Bjøralt Roald, Avtaler med patentrettslige implikasjoner: Lovvalg og voldgift. Masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet 2012.

Wetteland, Tone, Investeringskontrakter, lokal rett og voldgift. Masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet 2011.

Hafeld, Siri, Avtaler om pant med implikasjoner for kreditorene: Lovvalg og voldgift. Masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet 2011

Nielsen, Nicolai, Avtaler med konkurranserettslige implikasjoner: voldgift og lovvalg. Masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet 2010

Bjoland, Cathrine, Aksjonæravtaler og selskapsrettslige implikasjoner: Lovvalg og voldgift. Masteroppgave levert ved Det juridiske fakultet 2010

G. Cordero-Moss,  Lovvalg i internasjonal kommersiell voldgift, Lov og rett, vol. 48, 6, 2009, s. 361–373

G. Cordero-Moss, International arbitration and the quest for the applicable law, (2008) Global Jurist: Vol. 8: Issue 3 (Advances), Article 2 pp.1-42

G. Cordero-Moss, Arbitration and private international law, (2008) International Arbitration Law Review, vol. 11 Issue 4, pp.153-164

G. Cordero-Moss, Lovvalgsregler for internasjonale kontrakter: Tilsynelatende likheter og reelle forskjeller mellom europeiske og norske regler, Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2007, pp. 679-717

G. Cordero-Moss, Can an arbitral tribunal disregard the choice of law made by the parties? Stockholm International Arbitration Review, 2005:1, pp. 1-21


  

 

Published Jan. 8, 2010 3:48 PM - Last modified Sep. 27, 2018 2:46 PM