Kirsti Strøm Bull fikk Velferdsprisen 2014

Professor Kirsti Strøm Bull møtte på UiOs adventkonsert 30. november fullstendig uvitende og uforberedt på at hun skulle få årets velferdspris fra UiO. - Kirsti er en verdig prisvinner på alle måter, forteller kolleger, studenter og stipendiater ved instituttet.

 

Å kunne være med å hjelpe noen over kneika gjennom noe så enkelt som å være en samtalepartner, er en stor glede også for meg - sier Kirsti Strøm Bull. Foto Eva Dobos

Pris for å spre entusiasme og glede

Velferdsprisen ble opprettet våren 2002 og gis til en gruppe ansatte, et fagmiljø eller en enkeltperson som har utmerket seg ved å styrke arbeidsgleden og fellesskapet ved Universitetet i Oslo – for eksempel ved å tenke nytt i forhold til arbeidsplassen eller ved å bedre det fysiske miljøet eller ved å spre entusiasme og glede på andre måter.

Strøm Bull har ved Det juridiske fakultet gjennom mange år vært stipendiatenes mentor, veileder, støttespiller og en uvurderlig mental omsorgsperson. Særlig for kvinnelige stipendiater.- Det er ikke få som hun har fått over kneiken i de mest stressende perioder av stipendiat-livet ved å gi klapp på skulderen og oppmuntre, og åpne sin dør og være en god, lyttende samtalepartner. Og det er ikke få som har mye fint å fortelle om henne, sier tidligere stipendiater.

 

Kontoret som frihavn

Tidligere stipendiater skriver:

«Kirsti har ofret utallige timer til å lytte til og hjelpe stipendiater som opplever en vanskelig tid… Personlig kan jeg skrive under på at jeg ikke ville kommet i mål med min avhandling om det ikke var for de stadige samtalene jeg hadde med Kirsti.»

«Jeg vil særlig fremheve den ro og trygghet som Kirsti utstråler. Dette er sider av henne som gjør at et besøk på hennes kontor ble en frihavn for meg. Jeg ble roligere og mindre stresset av å prate med Kirsti.»

«Ho har i alle desse åra teke seg tid til å drøfta små og store spørsmål i livet, utfordringane som ikkje er del av avhandlingsskrivinga, men som har så mykje å seia i kvardagen. Ho er uredd for å dela av eigne erfaringar.»

«Kirsti er både min mentor og venn. Vi møtes en gang i måneden om det er sol eller regn og før vi går hver til vårt, setter vi alltid av ny tid for å se hverandre. Livet som avhandlingsskrivende kan være stritt og da hjelper det med jevnlige klapp på skulderen fra en som både har levd gjennom det selv og som har hjulpet mange før deg i mål. »

 

Likestilling

Som medlem /leder av Likestillingsutvalget gjorde Kirsti Strøm Bull en viktig innsats: hun var engasjert i likestilling mellom kjønnene, men sto også fram som talsmann for studenter med minoritetsbakgrunn.  Hennes oppriktige engasjement for urbefolkningsgrupper, kom til uttrykk da hun sammen med antirasistisk senter tok et oppgjør med harselering over samiske studenter og jurister i jusstudentenes eget tidsskrift Stud. Jur. på begynnelsen av 2000 tallet.

 

Glad prisvinner

- Prisen kom som en stor overraskelse. Vi skulle noe annet i første søndag i advent, men mannen min insisterte på at vi måtte på adventkonsert i Aulaen først. Så ble jeg da med. Jeg ble skikkelig glad og rørt da jeg fikk vite at jeg fikk årets velferdspris. Jeg er svært takknemlig til de som har foreslått meg som kandidat og til de som har funnet meg verdig – sier Kirsti Strøm Bull med et smil. Et ujålete, ekte, stolt smil.

- Studentene og stipendiatene omtaler deg i superlativer. Hvilken betydning har de hatt for deg gjennom årene? En kan bare ane at denne «kjærligheten» var gjensidig?

 

- Jeg synes den kontakten har vært svært berikende. Enten det er snakk om master eller dr. grad er lett å tro at alle andre fikser avhandlingskriving bedre enn en selv. Men forskning på alle nivåer vil i perioder innebære at man må slåss med stoffet. Det er viktig å bli fortalt det av oss med lang erfaring. De som i dag skriver dr. grad er samtidig i en fase hvor de får barn. Å skrive en juridisk avhandling krever konsentrasjon over tid, og det er ikke alltid enkelt å kombinere med små barn. Å kunne være med å hjelpe noen over kneika gjennom noe så enkelt som å være en samtalepartner, er en stor glede også for meg. Dette ser jeg som en meget meningsfull del av jobben min her på fakultetet.

 

Av Eva Dobos

Publisert 4. des. 2014 14:34 - Sist endret 5. des. 2014 09:35