-  Fruktbart kvinnenettverk bringer nye perspektiver inn i næringslivsforskningen 

Det internasjonale kvinnenettverket Daughters of Themis, som ble startet ved Det juridiske fakultet for få år siden, har i dag utviklet seg til å bli et livskraftig og fruktbart internasjonalt nettverk for kvinnelige næringslivsforskere.

Nettverkets fulle navn er Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars. Nettverket ble grunnlagt i 2015 av professor i selskapsrett Beate Sjåfjell. Hun mente da og mener fortsatt at kvinnelige forskeres bidrag er særlig viktige i tradisjonelt mannsdominerte forskningsmiljøer, og at Daughters of Themis er et viktig og nødvendig forum for åpne og inspirerende diskusjoner mellom kvinnelige forskere i et ellers mannsdominert miljø.

-    Nye, kritiske perspektiver og alternativer til mainstream er nødvendig innen selskapsretts- og næringslivsforskningen. For homogene grupper kan lett preges av gruppetenkning og ende opp som ekkokamre, sier Sjåfjell.

Fortsatt få kvinner i selskapsretten 

Man skulle kanskje tro at det ikke var behov for et rent kvinnenettverk i Norge som tross alt har kommet langt i likestillingsarbeidet. Men på møtet i 2012 da den første spiren til det som nå er Daughters of Themis ble til, fantes kun to kvinnelige selskapsprofessorer i Norden. Beate Sjåfjell tok initiativet, og har siden da rekruttert en rekke kvinnelige næringslivsforskere til nettverket. Men fortsatt er hun den eneste norske kvinnelige professoren i selskapsrett. 

-    Jeg har sett at det er mange kvinnelige næringslivsforskere som er alene som kvinne i sitt fagmiljø. Flere av dem opplever seg også som alene fordi de har andre perspektiver på forskningen enn sine mannlige kollegaer. I en tid da omstilling til bærekraft er nødvendig trenger vi nettopp nye perspektiver. Derfor er det ekstra viktig å få flere kvinner inn i næringslivsforskningen, forteller Sjåfjell.

Antallet kvinnelige selskapsrettsforskere i Norden har økt i senere år, og flere kvinner har også avlagt doktorgrad i selskapsrettsfag ved Det juridiske fakultet ved UiO. Allikevel er kvinner fortsatt i mindretall blant selskapsrettsforskere både i Norden og i flere andre land, forteller Sjåfjell.  

Fakultetet ønsker flere kvinner i lederstillinger 

Sjåfjells ønske om flere kvinner inn i forskningen finner gjenklang i Det juridiske fakultets tiltaksplan for likestilling og mangfold 2018-2020. Her understrekes det at for at forskning og undervisning skal være relevant for samfunnet og samfunnsutviklingen, er det viktig at fakultetet speiler samfunnet ved å rekruttere et bredt spekter av personer. Et av målene i planen er at kvinneandelen i vitenskapelige stillinger og vitenskapelige lederstillinger skal øke. Kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse skal også vektlegg i jusutdanningen.  

Nettverket bærer frukt

Boken Creating Corporate Sustainability. Gender as an Agent for Change er blant de nyeste fruktene av kvinnenettverket Daughters of Themis sitt arbeid. Boken er redigert av professor Beate Sjåfjell og professor Irene Lynch Fannon fra University College Cork, og publisert av Cambridge University Press.

Illustrasjonsfoto: Daughters of Themis. Copyright: Beate Sjåfjell.
Daughters of Themis. Copyright: Beate Sjåfjell.

I boka belyses tre viktige aspekter i dagens samfunn: kvinners rolle i samfunnet som noe som er i stadig endring; en betydelig og voksende misnøye med  dominerende forståelser av aksjeeierstyring, selskapsrettslig regulering og teori; og den økende bevisstheten om at det er nødvendig å etablere bærekraftige forretningsmodeller globalt. 

Nettverket er spesielt viktig nettopp fordi det ikke er begrenset til selskapsrettsforskere. Det bringer sammen næringslivsforskere fra en lang rekke disipliner, og tverrfaglighet, faglig nysgjerrighet og åpenhet preger nettverkets årlige workshops. – Det blir utvilsomt flere internasjonale publikasjoner fra Daughters of Themis i årene som kommer, oppsummerer Sjåfjell.

Les mer om nettverket Daughters of Themis 

Av Jorunn Kanestrøm
Publisert 14. aug. 2018 11:14 - Sist endret 15. aug. 2018 09:20