Fra science fiction til teknojuss

Det virket som science fiction, da to jurister fikk idéen om å koble juss til teknologi. Idéen ble videreført og etter noen år ble SERI Europas ledende senter for rettsinformatikk. Nå er bystene til de to framtidsvisjonærene satt opp i DJs bibliotek.    

Knut Selmer (1924 - 2009), en av stifterne av dagens Senter for rettsinformatikk. Foto:UiO/Eva Dobos  

Juss og edb

Året var 1970. Jusprofessor Knut Selmer og den unge juristen Jon Bing samlet en gruppe entusiastiske forskere og studenter og presenterte sin store plan: for å holde tritt med framtidens teknologisk utvikling trenger universitetet en enhet der rettsvitenskap kobles til informasjonsteknologi. Den gangen het det EDB, elektronisk databehandling. Ambisjon - mange tiår forut sin tid  - var å utvikle et internasjonalt kunnskapssenter og et  fagbibliotek for rettsinformatikk.

Selmers ambisjon ble realitet

Etter kort tid ble ambisjonen en realitet: avdeling for edb-spørsmål ble en del av Det juridiske fakultet. Etter hvert vokste miljøet og ble senere kjent som Institutt for rettsinformatikk, som i dag bærer navnet Senter for rettsinformatikk. Senterets videre utvikling ble i stor grad preget av det nære samarbeidet mellom Selmer og den unge juristen Jon Bing.           

- Takket være Knut S. Selmer og Jon Bing ble SERI det nest første forskningsmiljøet av sitt slag i verden – bare slått av svenskene, forteller senterleder Dag Wiese Schartum. Senteret er i dag et vitalt miljø med ca. 15 forskere som arbeider innen et bredt spekter av jus og digital teknologi.

SERIs historie blir bok    

- Den 16. mars, på selve stiftelsesdagen for senteret, lanserer vi boken «Retten i det digitale Norge. Senter for rettsinformatikk 1970–2020», skrevet av historikeren Iver Tangen Stensrud. Boken inneholder ikke bare fortellingen om SERI, men forteller bredt om de faglige og politiske prosessene knyttet til diskusjonene om personvern, digital forvaltning, utvikling av tekstsøkesystemer og etableringen av Lovdata og mange andre rettsområdet. Boken bør bli standard lesing for alle som vil forstå forholdet mellom jus og digitalisering, mener Schartum.

Vår digitale fremtid

- Som del av markeringen av SERIs 50-års dag mars arrangeres det en konferanse «Vår digitale fremtid. Om morgendagens rettigheter og friheter». Ambisjonen er å bruke erfaringer fra fortiden for å se fremover på grunnleggende spørsmål om personvern, rettssikkerhet og menneskeverd, forteller Dag Wiese Schartum   

Bildet kan inneholde: hyller, bibliotek, skulptur, hylle, bygning.
Bysten til Jon Bing (1944 - 2014) ble laget av billedkunstneren Marit Wicklund. Foto: UiO/Eva Dobos 

 

Selmer og Bing i biblioteket 

Høsten 2019 ble SERIs unike bibliotek - sammen med fakultetets øvrige boksamling - flyttet til Domus Juridica. Bystene til de to "gründerne" fulgte etter, og fant sin plass mellom  bokreolene og leseplassene.

-  Plasseringen skjedde i samarbeid med leder for det Juridisk bibliotek Randi Halveg Iversby, og i full forståelse med SERIs leder professor Dag Wiese Schartum. Bystene er utformet av billedhugger Marit Wiklund.  Bystene er laget i et figurativt, røft formspråk med vektlegging av individuelle særtrekk hos modellene, forteller Ulla Uberg, ansvarlig for UiOs kunstsamling.      

 

Av Eva Dobos
Publisert 3. mars 2020 16:21 - Sist endret 4. mars 2020 10:35