Nytt storprosjekt: Societal Security and Digital Identities

Prosjektet  «Societal Security and Digital Identities» (SODI), som ledes av Marte Kjørven, har fått en bevilgning på 24 millioner NOK fra Norges Forskningsråd.

Bildet kan inneholde: personer, smil, briller, bord, møbler, data-tastatur.

Marte Kjørven og Tone Wærstad med NFR-søknaden på skjermen, rett etter at de trykket på "send" knappen. Foto: Bodil Silset

Prosjektet har i alt 25 partnere og er et samarbeid mellom akademia, næringslivet, offentlig forvaltning, forbrukerorganisasjoner m.m. Øvrige deltakere fra fakultet er Tobias Mahler, Tone L. Wærstad, Malcolm Langford og Maria Hjort. Prosjektet har også deltakere fra NTNU og Universitetet i Tartu. 

Samfunnsaktuell og tverrfaglig 

- Vi er godt i gang med planleggingen og gleder oss til prosjektstart. Temaet for forskningen vår er svært aktuelt - vi skal undersøke hvordan juss og teknologi kan virke sammen for å sikre oss mot misbruk av elektroniske ID systemer - forteller prosjektleder Marte Kjørven. 

Tilbud om rettshjelp som del av prosjektet

Som en del av prosjektet skal det opprettes et rettshjelptilbud i samarbeid med Gatejuristen, Jussbuss, JURK og syv advokatfirmaer for personer som opplever å få sin digitale identitet misbrukt. På den måten kan prosjektet samle verdifulle data om hvor skoen trykker i praksis. En (meget) positiv bieffekt er at ofre for identitetstyveri får tilgang til kvalifisert og gratis rettshjelp. Rettshjelpsklinikken skal ledes av CELL ved Malcolm Langford, og vil utgjøre et viktig element i CELL's praksispilar.

Funnene vil ha betydning for framtidig policyutforming

- Vi har lagt stor vekt på et systematisk samarbeid mellom fagområder, og mellom private og statlige aktører. Sluttbrukere  vil også være involvert, noe som sikrer at kunnskapen og ekspertisen blir rettet mot samfunnets behov. Vi forventer at prosjektresultatene vil være av interesse både for forskere og politikere, og vil være nyttige i utformingen av policy og teknisk utvikling, mens menneskerettigheter, etikk og samfunnets behov vil bli ivaretatt - tilføyer Tone Wærstad.  

Av Eva Dobos
Publisert 27. jan. 2021 16:11 - Sist endret 11. feb. 2021 13:06