Tidligere arrangementer

book cover
Tid og sted: 26. mai 2020 12:0017:45, Department of Private Law, Seminar room "Kjerka", Karl Johans gate 47, 0162 Oslo

The Oslo Company Law Group invites all interested to the launch of the Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability. This new field is one of the most dynamic and significant areas of law and policy in light of the convergence of environmental, social and economic crises that we as a global society face.

Tid: 26. mai 2020 12:0013:00

Førstkommende tirsdag klokken 12:00 er det igjen tid for arbeidsrettslunsj, denne gangen via videomøteplattformen Zoom.

Tid: 25. mai 2020 12:0013:00

Karoline Haug er stipendiat ved Universitetet i Amsterdam der hun forsker på den funksjonelle og den enhetlige tilnærmingen til overføring av eiendomsrett. Nærmere bestemt forsøker hun å svare på hva det innebærer å følge den ene eller den andre modellen.

Image may contain: Green, Finger, Hand, Grass, Leaf.
Tid og sted: 20. mai 2020 11:0012:00, Zoom

Presentation by Eléonore Maitre-Ekern, Postdoctoral Researcher, Futuring Nordics project.

Image may contain: Official, White-collar worker, Businessperson, Business.
Tid og sted: 19. mai 2020 15:3017:00, https://zoom.us/join

Welcome to this Company Law Forum with presentation by Professor Christopher M. Bruner, University of Georgia School of Law.

This forum will be held as a video-seminar and will be open for all interested.  If you like to participate, please contact Beate Sjåfjell to get the zoom-link.

Bildet kan inneholde: kopp, kaffe kopp, drikkeglas, kopp, servise.
Tid og sted: 14. mai 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us/

Felles faglunsj for Senter for Europarett og Selskapsrettsgruppen.

Leder av Sustainable Market Actors for Responsible Trade, SMART-prosjektet, Beate Sjåfjell, vil presentere resultater fra SMART-prosjektet i et europarettslig perspektiv.

Tid og sted: 13. mai 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us/j/61539608312

Erik Røsæg vil innlede til diskusjon om HR-2020-837-A.

Tid og sted: 7. mai 2020 12:008. mai 2020 13:30, Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet

I syfte att bättre lära känna den panträttsliga regleringen i våra nordiska grannländer arrangerar Affärsrättsligt Centrum vid Lunds Universitet i samarbete med Oslo Centre for Commercial Law och Stockholm Centre for Commercial Law ett symposium där såväl de nämnda som närliggande frågeställningar ska diskuteras. Symposiet er ett forskarsymposium som inte är öppet för praktikere.

Tid og sted: 6. mai 2020 15:0016:00, zoom

-  and do they have the means to deal with the issues at hand to help move societies into more sustainable, long term futures?

Presentation by Svein Gunnar Kjøde.

Tid: 30. apr. 2020 12:0013:00

Førstkommende torsdag klokken 12:00 er det igjen tid for europarettslunsj.

Bildet kan inneholde: møterom
Tid og sted: 30. apr. 2020 12:0013:00, https://uio.zoom.us

Innledning ved Tore Fjørtoft og Eivind Gabriel Hatlebrekke.

Faglunsjen er åpen for alle med interesse for selskapsrett.

Ønsker du å delta på faglunsjen så send en e-post til beate.sjafjell@jus.uio.no og vi sender link til zoom-møtet.

 

Tid og sted: 28. apr. 2020 13:3017:00, Professorboligen

Vi har gleden av å invitere til et fagseminar og boklansering i anledning utgivelsen av boken Oppsigelse ved sykdom og sykefravær. Boken er skrevet av Anne-Beth Meidell Engan og Lasse Gommerud Våg, og gis ut av Universitetsforlaget.

ideas, sustainability
Tid og sted: 23. apr. 2020 13:0016:00, https://uio.zoom.us

We invite business and finance representatives, both from organisations and individual entities, to this SMART Legacy Business Roundtable.

 

Image may contain: Plant, Groundcover, Shrub, Font.
Tid og sted: 23. apr. 2020 09:0017:00, Department of private law, seminar room "Kjerka", Karl Johans gt. 47, Oslo

Postponed to a post-coronavirus date: more information to follow. The seminar is open to all interested including scholars, students, practitioners and journalists.

Tid og sted: 22. apr. 2020 15:0018:00, Auditorium 4, Domus Academica

The group for arbitration and dispute resolution of the Oslo Centre for Commercial Law (OCCL) invites to seminar.

Image may contain: Person, Hair, Forehead, Eyebrow, Chin.
Tid og sted: 20. apr. 2020 11:1515:00, zoom

LLM. Samson Yoseph Esayas will be defending the thesis Data Privacy and Competition Law in the Age of Big Data. The Commercialisation of Personal Data and Its Implications for the Foundations and Policy Boundaries of Data Privacy and Competition Law for the degree of Ph.D.

Bildet kan inneholde: person, hår, panne, øyenbryn, hake.
Tid og sted: 20. apr. 2020 11:1514:00, Zoom

LLM. Samson Yoseph Esayas ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Personvern- og konkurranserett i stordataens tidsalder. Kommersialiseringen av personopplysninger og dennes implikasjoner for grunnlaget for og avgrensningen av retningslinjene innen personvernrett og konkurranserett

Original tittel: Data Privacy and Competition Law in the Age of Big Data. The Commercialisation of Personal Data and Its Implications for the Foundations and Policy Boundaries of Data Privacy and Competition Law

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Tid: 17. apr. 2020

Samson Yoseph Esayas will give a trial lecture for the prescribed topic:

The Interface between Data Protection Rules and Competition Law  

Tid og sted: 15. apr. 2020 12:0013:00, Lødrups kjeller, DMV

Foredrag ved Karoline Haug, stipendiat, Universitetet i Amsterdam.

Bildet kan inneholde: kopp, kaffe kopp, drikkeglas, kopp, servise.
Tid og sted: 8. apr. 2020 11:0012:00, Zoom

Selskapsrettsgruppen og Futuring Nordics, i samarbeid med partnerne i Tromsø og Castellón (Spania), skal søke midler fra Forskningsrådet til et prosjekt om bærekraftig matprodusentsamvirke i Spania, Norge og det samiske reindriftsområdet i Norge og Sverige.

Ved Jukka Mähönen.

Bildet kan inneholde: kopp, kaffe kopp, drikkeglas, kopp, servise.
Tid og sted: 2. apr. 2020 12:3013:30, https://uio.zoom.us/j/501334701

Kjernegruppen i SMART søker om "Horizon Impact Award 2020", som vil være en viktig anerkjennelse av SMART og SMARTs reformforslag.

Ved Beate Sjåfjell.

Tid og sted: 1. apr. 2020 12:0013:00, Kjerka, DMV

Professor Lasse Simonsen innleder til diskusjon om HR-2019-2034-A Advokatdom III.

Bildet kan inneholde: moderne kunst, kunst, maleri, visuell kunst, mural.
Tid og sted: 24. mars 2020 12:1513:45, Aud. 2, Domus Juridica, Kristian Augusts gate 17

Velkommen til Forum for konkurranserett ved Institutt for privatrett.

Innledninger ved Erik Kjær-Hansen, advokat og partner i Gorrissen Federspiel i København og Harald Evensen, advokat og partner i Føyen Torkildsen.

Bildet kan inneholde: tre, by, woody plante, himmel, offentlig område.
Tid og sted: 24. mars 2020 12:1513:15, Spiserommet, Domus Academica, Karl Johans gate 47

Velkommen til tirsdagskaffeseminar med Milos Novovic!

Bildet kan inneholde: tekst, font, himmel, astronomisk objekt, varme.
Tid og sted: 19. mars 2020 09:0017:00, Ingeniørenes Hus

Vår digitale fremtid. Om morgendagens rettigheter og friheter