Kommende arrangementer

Image may contain: Butterfly, Flower, Plant, Thistle, Insect.
Tid og sted: 2. juni 20205. juni 2020, Kea, Greece

The theme of the sixth international workshop of Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars, is the highly topical theme of ‘Contemporary Theories in Corporate Law and Corporate Governance’. The aim of the annual workshop is to provide a forum for open, intimate and inspiring discussions with workshop participants selected based on a highly competitive call for papers.

New dates to be set at a later stage.

Image may contain: Official, White-collar worker, Businessperson, Business.
Tid og sted: 2. juni 2020 12:0013:00, https://zoom.us/join

Beate Sjåfjell and Hanna Ahlström will present this work-in-progress paper for discussion. The lunch seminar will be held through Zoom and is open for all. If you would like to participate, please contact Beate Sjåfjell to get the Zoom link. A short draft of the paper is available for interested participants by request.

Image may contain: Green, Finger, Hand, Grass, Leaf.
Tid og sted: 3. juni 2020 13:1514:15, Zoom

Presentation by Maja van der Velden, Sustainability & Design Lab, Dept. of Informatics, UiO.

Bildet kan inneholde: tekst, diagram, font, autodel.
Tid: 8. juni 2020 18:0019:00

16. mars i år fylte Senter for rettsinformatikk 50 år. Jubileet skulle blant annet markeres med presentasjon av boken "Retten i det digitale Norge. Senter for rettsinformatikk 1970 - 2020". Så kom pandemien og alle gode planer gikk i vasken.

Dette retter vi opp nå! Mandag 8. juni kl. 18.00 vil boken bli presentert på Zoom, se programmet nedenfor.  Boken er "nødvendig allmenndannende lesning" for enhver som arbeider med jus og digital teknologi!

Den er et fagfellevurdert, faghistorisk arbeid som både handler om rettsutviklingen innen sentrale områder og om arbeidet ved SERI i den forbindelse.

Tid og sted: 17. juni 2020 10:1511:00, zoom

Hanna Ahlström will give a trial lecture for the prescribed topic: How might systems thinking impact on our development of law and ethics in the context of sustainable business?  

Image may contain: Person, White-collar worker, Chin, Businessperson, Blond.
Tid og sted: 17. juni 2020 11:1514:00, zoom

Master of Science Hanna Ahlström will be defending the thesis Achieving Sustainability in EU Business and Financial Market Law- A Systems Thinking Approach for the degree of Ph.D.

Bildet kan inneholde: person, hvitkrage-arbeider, hake, business, blond.
Tid og sted: 17. juni 2020 11:1514:00, zoom

Master i Naturvitenskap Hanna Ahlström ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Hvordan inkludere bærekraft i EUs selskaps- og finansmarkedsrett - En systemtilnærming

Original tittel: Achieving Sustainability in EU Business and Financial Market Law- A Systems Thinking Approach  

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Tid og sted: 31. aug. 2020 12:0013:30, Kjerka, Domus Media Vest, Karl Johans gate 47

Innledning ved Marie Meling, stipendiat ved Nordisk Institutt for sjørett.

Rettsøkonomisk Forum er en seminarserie for jurister med interesse for økonomi, for økonomer med interesse for juss, og for enhver med interesse for rettsøkonomi.

Image may contain: Flower, Flowering plant, Petal, Plant, Pink.
Tid og sted: 15. okt. 2020 10:0017:30, Zoom

Daughters of Themis: International Network of Female Business Scholars celebrates its fifth anniversary in 2020. Daughters of Themis is a network for scholars in all areas of scholarship pertaining to business, including law, economics, management and administration, political science, sociology and natural sciences. We are pleased to announce our first Quinquennial conference.

Tid og sted: 21. okt. 2020 09:0016:00, Kjerka, Karl Johans gate 47, Oslo

Høsten 2020 fyller Professor emeritus i Sosialøkonomi ved Det juridiske fakultet i Oslo, Erling Eide, 80 år. Vi er noen av hans kolleger som gjerne vil benytte denne anledningen til å samtale om, og diskutere, forholdet mellom jus og sosialøkonomi.

Tid og sted: 26. nov. 2020 10:0014:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.