Disputaser

Tidligere

Bildet kan inneholde: kinn, smil, leppe, kjeve, leppestift.
Tid og sted: 1. feb. 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand. jur., MSc Trude Myklebust ved institutt for privatrett
vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Rettferdige, velordnede og bærekraftige finansmarkeder? En analyse av regulatoriske utfordringer som oppstår i et stadig mer komplekst, sammenvevet og dynamisk finansielt system, som også er preget av økte samfunnsmessige forventninger.

Original tittel:Fair, orderly and sustainable financial markets? Exploring regulatory challenges arising in a complex, interconnected and evolving financial system amidst increased societal expectations

Disputasen vil foregå på engelsk.

Bildet kan inneholde: person, hår, kinn, leppe, hake.
Tid og sted: 22. apr. 2021 11:1515:00, zoom

Cand. Jur. Anette Pernille Hemmingby ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold.

Bildet kan inneholde: klær, briller, briller, visjon omsorg, leppe.
Tid og sted: 12. feb. 2021 11:3015:00, zoom

Master i rettsvitenskap Johannes Hygen Meyer ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Fra årsak til ansvar. En analyse av erstatningsrettens årsakskrav i historisk, komparativt og teoretisk perspektiv

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, panne.
Tid og sted: 22. sep. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Astrid Iversen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:Likebehandling av kreditorar ved restrukturering av statsgjeld 

Original tittel: Intercreditor equity in sovereign debt restructuring

Disputasen vil foregå på Engelsk. 

Bildet kan inneholde: person, hvitkrage-arbeider, hake, business, blond.
Tid og sted: 17. juni 2020 11:1515:00, zoom

Master i Naturvitenskap Hanna Ahlström ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Hvordan inkludere bærekraft i EUs selskaps- og finansmarkedsrett - En systemtilnærming

Original tittel: Achieving Sustainability in EU Business and Financial Market Law- A Systems Thinking Approach  

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: person, hår, panne, øyenbryn, hake.
Tid og sted: 20. apr. 2020 11:1514:00, Zoom

LLM. Samson Yoseph Esayas ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Personvern- og konkurranserett i stordataens tidsalder. Kommersialiseringen av personopplysninger og dennes implikasjoner for grunnlaget for og avgrensningen av retningslinjene innen personvernrett og konkurranserett

Original tittel: Data Privacy and Competition Law in the Age of Big Data. The Commercialisation of Personal Data and Its Implications for the Foundations and Policy Boundaries of Data Privacy and Competition Law

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: kvinne, ansikt, dame, portrett, svart og hvit.
Tid og sted: 21. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg.

Master i rettsvitenskap Yuliya Chernykh ved Instiutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Avtaletolkning i investeringsvoldgift

Original tittel: Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration

Disputasen vil foregå på Engelsk

Bildet kan inneholde: slips, herre, hvitkrage-arbeider, hake, dress.
Tid og sted: 11. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Sjur Swensen Ellingsæter ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Kreditorprioritet og finansiell stabilitet: En studie av fremveksten og begrunnelsene for kreditorhierarkiet i EU/EØS-rettens bankinsolvensrett

Original tittel: Creditor Priority and Financial Stability: A study of the emergence and rationales of the creditor hierarchy in EU and EEA bank insolvency law  

Disputasen vil foregå på engelsk

Bildet kan inneholde: slips, offisielt, hake, panne, hvitkrage-arbeider.
Tid og sted: 5. des. 2019 11:1512:00, Theologisk eksamenssal, 2. etg. Domus Academica

Basang Wangdui ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Supervisory Role of the Board in China: A Comparative Study of Legal Evolution, Transplantation and Influence from Germany and the United States.

Tid og sted: 29. nov. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg, Domus Acacemica

Master i rettsvitenskap Erlend Eriksen Gjein ved Instiututt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjeklasser: Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser  

Tid og sted: 6. sep. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Linn Cecilie Anker-Sørensen ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Det sammensatte konsernet - analyse av EUs svar på skjulte kontroll-strukturer

Original tittel: The Multifaceted Corporate Group. Testing EU’s response to hidden control structures

Disputasen vil foregå på engelsk

Tid og sted: 23. aug. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

LL.M Kevin McGillivray ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Government Cloud Procurement: Contracts, Data Protection, and the Quest for Compliance

Tid og sted: 16. aug. 2019 11:0015:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Margrét Vala Kristjánsdóttir vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D Administrative Law and Service Contracts -Adding Colour to the Grey.

Katrine Kjærheim Fredwall
Tid og sted: 6. juni 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Familieformuerettens korreksjonsmekanismer. Sider ved reglene om indirekte erverv av eiendomsrett, deling og vederlag i ekteskap og samboerskap blant annet vurdert i lys av menneskeretter og empiriske funn  

Tid og sted: 8. feb. 2019 11:1515:00, Professorboligen

Johann Ruben Leiss på Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: COURTS AND SOURCES - On the Systemic Relevance of Article 38 ICJ Statute for ‘Global Adjudication’

Tid og sted: 22. jan. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Siv.øk. NHH, cand oecon og cand jur. Gøril Bjerkan ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Det offentligrettslige erstatningsansvar - virkeområde og ansvarsnorm. Basert på en presisering av offentlig servicevirksomhet og myndighetsutøvelse

Tid og sted: 7. nov. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Andreas Van den Heuvel ved institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Minstelønn - forpliktelser, begrensninger og løsninger.

Tid og sted: 18. sep. 2018 11:1515:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marie Nesvik ved institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett

Tid og sted: 31. mai 2018 11:1515:00, Auditorium 4, 2. etg. Urbygningen

Milos Novovic ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. Licensing of User-Generated Content: How Online Platforms Exploit Users’ Copyrighted Works

Tid og sted: 12. apr. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Caroline Bang Stordrange ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar. Behov og potensial for effektivisering?

Tid og sted: 30. jan. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Alexander Næss Skjønberg ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fredsplikt i tarifforhold

Tid og sted: 1. des. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Giuseppe Bianco ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Restructuring Sovereign Debt: Private Creditors and International Law

Tid og sted: 16. sep. 2016 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Kurt Weltzien ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Boikott i arbeidskampsammenheng

Tid og sted: 26. aug. 2016 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Marte Eidsand Kjørven ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Ytelse av investeringstjenester til forbruker: Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd  

Tid og sted: 24. juni 2016 11:1515:00, Kjerka, 2. etg. Domus Media

Master i rettsvitenskap Olga Mironenko Enerstvedt ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aviation security and protection of individuals: Technologies and legal principles  

Disputasen foregår på engelsk.