Disputaser

Tidligere

Tid og sted: 7. nov. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Andreas Van den Heuvel ved institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Minstelønn - forpliktelser, begrensninger og løsninger.

Tid og sted: 18. sep. 2018 11:15 - 15:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marie Nesvik ved institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett

Tid og sted: 31. mai 2018 11:15 - 15:00, Auditorium 4, 2. etg. Urbygningen

Milos Novovic ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. Licensing of User-Generated Content: How Online Platforms Exploit Users’ Copyrighted Works

Tid og sted: 12. apr. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Caroline Bang Stordrange ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar. Behov og potensial for effektivisering?

Tid og sted: 30. jan. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Alexander Næss Skjønberg ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fredsplikt i tarifforhold

Tid og sted: 1. des. 2017 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Giuseppe Bianco ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Restructuring Sovereign Debt: Private Creditors and International Law

Tid og sted: 16. sep. 2016 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Kurt Weltzien ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Boikott i arbeidskampsammenheng

Tid og sted: 26. aug. 2016 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Marte Eidsand Kjørven ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Ytelse av investeringstjenester til forbruker: Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd  

Tid og sted: 24. juni 2016 11:15 - 15:00, Kjerka, 2. etg. Domus Media

Master i rettsvitenskap Olga Mironenko Enerstvedt ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aviation security and protection of individuals: Technologies and legal principles  

Disputasen foregår på engelsk.

Tid og sted: 27. okt. 2015 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Irina Eidsvold Tøien ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Skapende, utøvende kunstnere - vurdering av beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett  

Tid og sted: 11. juni 2015 13:00 - 15:30, Teologisk eksamensssal, 2. etg. DA

Melanie Hack ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Taking age equality seriously: The example of mandatory retirement. A comparative legal analysis between Norway and Germany in light of Council Directive 2000/78/EC.

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 9. juni 2015 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marianne Jenum Hotvedt ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter.

Tid og sted: 2. juni 2015 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Katrine Broch Hauge vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar

Tid og sted: 30. jan. 2015 11:15 - 15:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Cand. jur Markus Jerkø ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse.

Tid og sted: 28. aug. 2014 11:15 - 15:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjelovenes utdelingsbegrep

Tid og sted: 23. juni 2014 11:15 - 15:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Tore Fjørtoft vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak

Tid og sted: 7. nov. 2013 11:15 - 15:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13

Cand.jur. Gina Bråthen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling "Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt" for graden ph.d

Tid og sted: 8. juni 2012 10:15, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Cand.jur. Birgitte Hagland ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling Erstatningsbetingende medvirkning for graden ph.d.

Tid og sted: 16. mai 2012 12:15, Auditorium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Janicke Wiggen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor: Kontraktsbegrepets grenser.

Tid og sted: 18. jan. 2012 12:15, Gamle festsal, 1. etg. DA

Cand.jur. Marianne Reusch ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. "Allemannsretten - friluftslivets rettsgrunnlag"

Tid og sted: 5. nov. 2010 10:15, Gamle festsal, DA

LL.M. Emily Weitzenboeck ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Between contract and partnership: Dynamic networks as collaborative contracts and more.

Tid og sted: 21. okt. 2010 12:15, Teologisk Eksamenssal, DA

Cand.polit. Herbjørn Andresen ved Institutt for privatrett/SERI vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger. Regulering og kontroll på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenser.

Tid og sted: 3. sep. 2010 10:15, Auditorium 4, DA

LL.M Yue Liu ved Institutt for privatrett/SERI vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Bio-privacy: Legal Challenges for Privacy Regulations of Biometric Identification and Authentication.

Tid og sted: 1. sep. 2010 10:15, Teologisk eksamenssal, DA

LL.M. Tobias Mahler ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Legal Risk Management – Developing and Evaluating Elements of a Method for Proactive Legal Analyses, With a Particular Focus on Contracts.  

Tid og sted: 20. aug. 2010 10:15, Gamle festsal

Cand.jur Bjarte Thorson ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Erstatningsrettslig vern for rene formuestap.