Disputas: Marianne Reusch

Cand.jur. Marianne Reusch ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. "Allemannsretten - friluftslivets rettsgrunnlag"

Marianne Reusch

Foto: Francesco Saggio

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Inge Lorange Backer, Universitetet i Oslo (leder og 1. opponent)
  • Professor Torgny Håstad, Stockholm (2. opponent)
  • Direktør Kristin Haraldsdóttir, Reykjavik University

Leder av disputas

Prodekan for forskning Professor Kåre Lilleholt

Veiledere

 

Sammendrag:

Allemannsretten – Friluftslivets rettsgrunnlag

Allemannsretten er reglene som gjør at vi kan ferdes fritt i naturen. Turer til fots og på ski, riding, sykling, telting, leirbål, bading, båtliv, bærplukking og fritidsfiske i sjøen er noen av aktivitetene som hører til allemannsretten. Rettighetene er en del av norsk tradisjon og kulturarv, og er langt på vei lovfestet i friluftsloven fra 1957.

En rekke andre europeiske land har også allemannsrett, eller lignende lovgivning som legger til rette for friluftsliv.

Friluftsloven ble skapt under andre samfunnsforhold, og utfordres i dag på måter man tidligere ikke forutså.  I denne avhandlingen drøftes hva som er lovlig innen rammene av allemannsretten, samt spørsmål som følge av at de tradisjonelle rettighetene utøves i et samfunn som har endret seg. Nye aktivitetsformer, knappere arealressurser, høyere folketall, kommersielle friluftsaktiviteter, den konfliktfylte strandsonen, og adgangen til å ta betalt for skiløyper, er blant temaene som behandles.

Friluftslivets rettsregler i andre europeiske land er i avhandlingen brukt for å sette problemstillingene i perspektiv, og som ideer til nye løsninger her hjemme.

Law on access to the countryside

Recreational access to the Norwegian outdoors is primarily set out in the 1957 Outdoor Recreation Act (friluftsloven). Hiking, cross-country skiing, horse riding, biking, camping, swimming, sailing and picking wild flowers and berries are all part of the legal outdoor activities. Several European countries have similar legislation. 


The 1957 Outdoor Recreation Act was written under different social circumstances, and is currently being challenged  - by new ways of using the outdoors, and by changes in society in general.

The thesis examines the legal boundaries of access rights. Questions related to the exercise of traditional rights in a modern society are discussed in a Scandinavian perspective. Among the questions are the commercial use of access rights, and conflicts arising when the population increases and available areas dwindle.
 

 

Publisert 4. jan. 2012 16:11 - Sist endret 5. jan. 2012 09:51