2020

Tidligere

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, panne.
Tid og sted: 22. sep. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Master i rettsvitenskap Astrid Iversen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d:Likebehandling av kreditorar ved restrukturering av statsgjeld 

Original tittel: Intercreditor equity in sovereign debt restructuring

Disputasen vil foregå på Engelsk. 

Bildet kan inneholde: person, hvitkrage-arbeider, hake, business, blond.
Tid og sted: 17. juni 2020 11:1515:00, zoom

Master i Naturvitenskap Hanna Ahlström ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Hvordan inkludere bærekraft i EUs selskaps- og finansmarkedsrett - En systemtilnærming

Original tittel: Achieving Sustainability in EU Business and Financial Market Law- A Systems Thinking Approach  

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: person, hår, panne, øyenbryn, hake.
Tid og sted: 20. apr. 2020 11:1514:00, Zoom

LLM. Samson Yoseph Esayas ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Personvern- og konkurranserett i stordataens tidsalder. Kommersialiseringen av personopplysninger og dennes implikasjoner for grunnlaget for og avgrensningen av retningslinjene innen personvernrett og konkurranserett

Original tittel: Data Privacy and Competition Law in the Age of Big Data. The Commercialisation of Personal Data and Its Implications for the Foundations and Policy Boundaries of Data Privacy and Competition Law

Disputasen vil foregå på Engelsk.

Bildet kan inneholde: kvinne, ansikt, dame, portrett, svart og hvit.
Tid og sted: 21. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festal, 1. etg.

Master i rettsvitenskap Yuliya Chernykh ved Instiutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Avtaletolkning i investeringsvoldgift

Original tittel: Contract Interpretation in Investment Treaty Arbitration

Disputasen vil foregå på Engelsk

Bildet kan inneholde: slips, herre, hvitkrage-arbeider, hake, dress.
Tid og sted: 11. feb. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Domus Academica

Master i rettsvitenskap Sjur Swensen Ellingsæter ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Kreditorprioritet og finansiell stabilitet: En studie av fremveksten og begrunnelsene for kreditorhierarkiet i EU/EØS-rettens bankinsolvensrett

Original tittel: Creditor Priority and Financial Stability: A study of the emergence and rationales of the creditor hierarchy in EU and EEA bank insolvency law  

Disputasen vil foregå på engelsk