2021

Tidligere

Bildet kan inneholde: person, hår, kinn, leppe, hake.
Tid og sted: 22. apr. 2021 11:1515:00, zoom

Cand. Jur. Anette Pernille Hemmingby ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Ensidig endring av økonomiske ytelser i arbeidsavtaleforhold.

Bildet kan inneholde: klær, briller, briller, visjon omsorg, leppe.
Tid og sted: 12. feb. 2021 11:3015:00, zoom

Master i rettsvitenskap Johannes Hygen Meyer ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Fra årsak til ansvar. En analyse av erstatningsrettens årsakskrav i historisk, komparativt og teoretisk perspektiv