2022

Tidligere

Bildet kan inneholde: kinn, smil, leppe, kjeve, leppestift.
Tid og sted: 1. feb. 2022 11:3015:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica og via zoom

Cand. jur., MSc Trude Myklebust ved institutt for privatrett
vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Rettferdige, velordnede og bærekraftige finansmarkeder? En analyse av regulatoriske utfordringer som oppstår i et stadig mer komplekst, sammenvevet og dynamisk finansielt system, som også er preget av økte samfunnsmessige forventninger.

Original tittel:Fair, orderly and sustainable financial markets? Exploring regulatory challenges arising in a complex, interconnected and evolving financial system amidst increased societal expectations

Disputasen vil foregå på engelsk.