Disputaser

Tid og sted: 9. juni 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marianne Jenum Hotvedt ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter.

Tid og sted: 2. juni 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Katrine Broch Hauge vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar

Tid og sted: 30. jan. 2015 11:1515:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Cand. jur Markus Jerkø ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse.

Tid og sted: 28. aug. 2014 11:1515:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjelovenes utdelingsbegrep

Tid og sted: 23. juni 2014 11:1515:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Tore Fjørtoft vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak

Tid og sted: 7. nov. 2013 11:1515:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13

Cand.jur. Gina Bråthen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling "Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt" for graden ph.d

Tid og sted: 8. juni 2012 10:15, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Cand.jur. Birgitte Hagland ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling Erstatningsbetingende medvirkning for graden ph.d.

Tid og sted: 16. mai 2012 12:15, Auditorium 4, 2. etg. Domus Academica

Cand.jur. Janicke Wiggen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Anskaffelsesdirektivet og samarbeid i offentlig sektor: Kontraktsbegrepets grenser.

Tid og sted: 18. jan. 2012 12:15, Gamle festsal, 1. etg. DA

Cand.jur. Marianne Reusch ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. "Allemannsretten - friluftslivets rettsgrunnlag"

Tid og sted: 5. nov. 2010 10:15, Gamle festsal, DA

LL.M. Emily Weitzenboeck ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Between contract and partnership: Dynamic networks as collaborative contracts and more.

Tid og sted: 21. okt. 2010 12:15, Teologisk Eksamenssal, DA

Cand.polit. Herbjørn Andresen ved Institutt for privatrett/SERI vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger. Regulering og kontroll på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenser.

Tid og sted: 3. sep. 2010 10:15, Auditorium 4, DA

LL.M Yue Liu ved Institutt for privatrett/SERI vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Bio-privacy: Legal Challenges for Privacy Regulations of Biometric Identification and Authentication.

Tid og sted: 1. sep. 2010 10:15, Teologisk eksamenssal, DA

LL.M. Tobias Mahler ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Legal Risk Management – Developing and Evaluating Elements of a Method for Proactive Legal Analyses, With a Particular Focus on Contracts.  

Tid og sted: 20. aug. 2010 10:15, Gamle festsal

Cand.jur Bjarte Thorson ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Erstatningsrettslig vern for rene formuestap.

Tid og sted: 11. juni 2010 10:15, Auditorium 14, Domus Biblioteca

LLM Maryke Silalahi Nuth ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: E-commerce Contracting: The Effective Formation of Online Contracts.

Tid og sted: 8. juni 2010 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Cand.jur. Anders Mikelsen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Vilkårene for hindringsfritak i kjøpsforhold (kontrollansvaret).

Tid og sted: 1. juni 2010 10:15, Gamle festsal

Cand.jur Eirik Østerud ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Identifying Exclusionary Abuses Under Article 82 EC. The spectrum of tests.

Tid og sted: 30. apr. 2010 10:15, Auditorium 14, Domus Biblioteca

Cand.jur Inger Berg Ørstavik ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Innovasjonsspiralen – patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser”.

Tid og sted: 26. mars 2010 11:15, Gamle festsal

Cand.jur Thomas Olsen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Personvernøkende identitetsforvaltning.

Tid og sted: 27. nov. 2009 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47

Cand.jur Herman Bruserud ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling "Hardshipklausuler" for graden ph.d (philosophiae doctor). 

Tid og sted: 21. aug. 2009 09:15, Gamle festsal DA

cand.jur Thomas Rieber-Mohn ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Digital privatkopiering – analyse av åndsverkloven § 12 i møte med tekniske beskyttelsessystemer og rettslige omgåelsesforbud.

Tid og sted: 5. mai 2009 10:15, Gamle festsal DA

LLM Edward T. Canuel ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Analyzing Norwegian and U.S. Contractual Damages Clauses. A Comparative Approach.

Tid og sted: 30. jan. 2009 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

Torunn Elise Kvisberg ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring

Tid og sted: 7. nov. 2008 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

cand.jur. Harald Irgens-Jensen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Bedriftens hemmelighet - og rettighet? Bedrifters rettslige vern mot at andre utnytter deres bedriftshemmeligheter eller annen virksomhetsrelatert informasjon

Tid og sted: 24. okt. 2008 10:15, Gamle festsal, Domus Academica

LLM Susan Schiavetta ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Electronic Alternative Dispute Resolution – Increasing Access to Justice Via Procedural Protections