English version of this page

Disputas: Kevin McGillivray

LL.M Kevin McGillivray ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Government Cloud Procurement: Contracts, Data Protection, and the Quest for Compliance

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Emily Weitzenboeck, Oslo Met (leder)
  • Professor Dan Svantesson, Bond University (1. opponent)
  • Prof. Dr. Rolf Weber, Universität Zürich (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan Alf Petter Høgberg

Veiledere

  • Professor Lee Andrew Bygrave
  • Professor Knut Kaasen

Sammenrag

Bakgrunn
Skytjenester har mange fordeler som er attraktive for både private og offentlige brukere. Fordelene med skytjenester er blant annet at kostnadene ofte er lave, brukerne har mange valgmuligheter for programvarer og lagring, og skytjenestene gir lett tilgjengelig datakraft. Andre fordeler er at skytjenester gir tilgang til dynamisk eskalering og at betalingen er kun basert på faktisk bruk.

Selv om fordelene med skytjenestene er mange, fører teknologien til mange juridiske spørsmål, særlig vedrørende kontraktsrett og personvern.

Lovgivningen er ofte uklar med hensyn til skytjenester og kan bli vanskelig å rettferdiggjøre med ny teknologi. Skytjenestene er ofte lite transparente og det kan være vanskelig å vite hvordan data som er lagret på sky, blir brukt av leverandørene. I enkelte tilfeller, avhengig av tjenestemodeller, tjenestekategorier og sikkerhet, er det mulig at leverandører (eller underleverandører) har tilgang til brukerens data. I tillegg til at kommersielle aktører har slik tilgang, er det også mulig at etterretningstjenester har tilgang til data som lagres i skyen.

I tillegg til bruk av skytjenester i det private næringsliv eller av private personer, har offentlig sektor begynt å bruke skytjenester i større grad. Offentlig sektor har ofte særskilte krav til informasjonssikkerhet samt lover om elektronisk arkiv, bokføringslover og offentlige anskaffelser. Offentlig sektor har også de samme kravene som vi finner i privat sektor vedrørende personvern. I tillegg må offentlig sektor ta særlig hensyn til befolkningens data over tid og nasjonal sikkerhet.

Problemstilling
Hovedspørsmålet i avhandlingen er om det er mulig for offentlig sektor å bruke skytjenester på en hensiktsmessig og lovlig måte? Hva slags kontrakter og anskaffelsesplaner har offentlig sektor laget for å få dette til? Hvordan skal det nye personvernregelverket (GDPR) påvirke bruken av skytjenester? Hvordan kan offentlig sektor sørge for at avtalene er i samsvar med nasjonal lovgivning?

Avslutning
Selv om avhandlingen ikke konkluderer med at skytjenester ‘endrer alt’ eller krever nye lover, prøver den å svare på noen av spørsmålene knyttet til offentlig bruk av skytjenester. Avhandlingen fokuserer også på mulige løsninger på utfordringene.

 


 

Publisert 8. aug. 2019 14:13 - Sist endret 20. sep. 2019 13:49