Tidligere disputaser

Tidligere

Bildet kan inneholde: slips, offisielt, hake, panne, hvitkrage-arbeider.
Tid og sted: 5. des. 2019 11:1512:00, Theologisk eksamenssal, 2. etg. Domus Academica

Basang Wangdui ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Supervisory Role of the Board in China: A Comparative Study of Legal Evolution, Transplantation and Influence from Germany and the United States.

Tid og sted: 29. nov. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg, Domus Acacemica

Master i rettsvitenskap Erlend Eriksen Gjein ved Instiututt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjeklasser: Adgangen til å regulere aksjeeiers rettigheter og forpliktelser i aksjeklasser  

Tid og sted: 6. sep. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Linn Cecilie Anker-Sørensen ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Det sammensatte konsernet - analyse av EUs svar på skjulte kontroll-strukturer

Original tittel: The Multifaceted Corporate Group. Testing EU’s response to hidden control structures

Disputasen vil foregå på engelsk

Tid og sted: 23. aug. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

LL.M Kevin McGillivray ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Government Cloud Procurement: Contracts, Data Protection, and the Quest for Compliance

Tid og sted: 16. aug. 2019 11:0015:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Margrét Vala Kristjánsdóttir vil forsvare sin avhandling for graden Ph.D Administrative Law and Service Contracts -Adding Colour to the Grey.

Katrine Kjærheim Fredwall
Tid og sted: 6. juni 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur. Katrine Kjærheim Fredwall vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Familieformuerettens korreksjonsmekanismer. Sider ved reglene om indirekte erverv av eiendomsrett, deling og vederlag i ekteskap og samboerskap blant annet vurdert i lys av menneskeretter og empiriske funn  

Tid og sted: 8. feb. 2019 11:1515:00, Professorboligen

Johann Ruben Leiss på Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: COURTS AND SOURCES - On the Systemic Relevance of Article 38 ICJ Statute for ‘Global Adjudication’

Tid og sted: 22. jan. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Siv.øk. NHH, cand oecon og cand jur. Gøril Bjerkan ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Det offentligrettslige erstatningsansvar - virkeområde og ansvarsnorm. Basert på en presisering av offentlig servicevirksomhet og myndighetsutøvelse

Tid og sted: 7. nov. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Andreas Van den Heuvel ved institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Minstelønn - forpliktelser, begrensninger og løsninger.

Tid og sted: 18. sep. 2018 11:1515:00, Gamle fetsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marie Nesvik ved institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Beskyttelse av arbeidstakeren i internasjonal privatrett

Tid og sted: 31. mai 2018 11:1515:00, Auditorium 4, 2. etg. Urbygningen

Milos Novovic ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d. Licensing of User-Generated Content: How Online Platforms Exploit Users’ Copyrighted Works

Tid og sted: 12. apr. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Caroline Bang Stordrange ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjeutsteders løpende informasjonsplikt og erstatningsansvar. Behov og potensial for effektivisering?

Tid og sted: 30. jan. 2018 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Alexander Næss Skjønberg ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Fredsplikt i tarifforhold

Tid og sted: 1. des. 2017 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Giuseppe Bianco ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : Restructuring Sovereign Debt: Private Creditors and International Law

Tid og sted: 16. sep. 2016 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Kurt Weltzien ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Boikott i arbeidskampsammenheng

Tid og sted: 26. aug. 2016 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i rettsvitenskap Marte Eidsand Kjørven ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Ytelse av investeringstjenester til forbruker: Verdipapirrettslige, kontraktsrettslige og erstatningsrettslige krav til atferd  

Tid og sted: 24. juni 2016 11:1515:00, Kjerka, 2. etg. Domus Media

Master i rettsvitenskap Olga Mironenko Enerstvedt ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aviation security and protection of individuals: Technologies and legal principles  

Disputasen foregår på engelsk.

Bildet kan inneholde: halskjede.
Tid og sted: 27. okt. 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Cand. jur Irina Eidsvold Tøien ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Skapende, utøvende kunstnere - vurdering av beskyttelsen av utøvende kunstneres prestasjoner etter norsk rett  

Tid og sted: 11. juni 2015 13:0015:30, Teologisk eksamensssal, 2. etg. DA

Melanie Hack ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Taking age equality seriously: The example of mandatory retirement. A comparative legal analysis between Norway and Germany in light of Council Directive 2000/78/EC.

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 9. juni 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Marianne Jenum Hotvedt ved Institutt for Privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Arbeidsgiverbegrepet. En analyse av grunnlaget for arbeidsgiverplikter.

Tid og sted: 2. juni 2015 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. jur Katrine Broch Hauge vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Erstatningsnivået ved tvangsovertaking av fallrettar

Tid og sted: 30. jan. 2015 11:1515:00, Universitetets Aula, Karl Johansgt. 47

Cand. jur Markus Jerkø ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Rettslig bevisvurdering - om dens rammer, redskaper og grensene for vår erkjennelse.

Tid og sted: 28. aug. 2014 11:1515:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Hedvig Bugge Reiersen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Aksjelovenes utdelingsbegrep

Tid og sted: 23. juni 2014 11:1515:00, Gamle Festsal, 1. etg. DA

Cand. jur Tore Fjørtoft vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Økonomiske medlemsrettar i samvirkeforetak

Tid og sted: 7. nov. 2013 11:1515:00, Nasjonalgalleriet, Auditoriet, Universitetsgata 13

Cand.jur. Gina Bråthen ved Institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling "Kapitalforhøyelse i henhold til styrefullmakt" for graden ph.d