Disputas: Minstelønn - forpliktelser, begrensninger og løsninger

Master i rettsvitenskap Andreas Van den Heuvel ved institutt for privatrett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Minstelønn - forpliktelser, begrensninger og løsninger.

Andreas Van den Heuvel

Foto: UiO

Tid og sted for prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Alla Pozdnakova, Universitetet i Oslo (leder)
  • Docent Andreas Inghammar, Lunds universitet (1. opponent)
  • Docent Mikael Hansson, Göteborgs universitet (2. opponent)

Leder av disputas

Prodekan Alf Petter Høgberg

Veiledere

Sammendrag

De primære forpliktelsene i et arbeidsforhold er at arbeidstakeren skal stille sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiveren, mens arbeidsgiveren skal gi arbeidstakeren et vederlag for denne ytelsen. For de fleste som arbeider, er dette vederlaget et sentralt aspekt – ofte også det viktigste aspektet – ved arbeidsforholdet.

Avhandlingen handler om regler som regulerer det laveste lovlige nivået på lønnen, omtalt som «minstelønn». Avhandlingen undersøker innholdet i nasjonale og internasjonale regler om minstelønn, og på hvilken måte reglene ivaretar sentrale arbeidsrettslige hensyn.

I avhandlingen analyseres regler om minstelønn på tre regelnivåer: folkeretten, EU/EØS-retten og norsk intern rett. For hvert av de tre nivåene undersøkes innholdet i reglene og hvilke hensyn reglene ivaretar. Avhandlingen undersøker også om alternative nasjonale regler kan sikre bedre ivaretakelse av hensynene i en nasjonal sammenheng.

 


 

Publisert 11. okt. 2018 12:00 - Sist endret 23. nov. 2018 10:43